Спокій (гурток)

Варшава

Спокій (гурток)

восени 1927 року студентами Академії Мистецтв у Варшаві був заснований український мистецький гурток "Спокій". Входили до гуртка також студенти інших мистецьких закладів Варшави – Міської школи прикладних мистецтв та малярства, Школи
образотворчого мистецтва ім. Герсона, художньої школи. Ініціаторами створення були український художникВеликою частиною членів гуртка були художники з Волині. Петро Мегик, став її першим головою. Гурток став невдовзі найбільш затребуваною та мобільною структурою українців у Варшаві. У складі гуртка перебувало від 33 професійних мистців та до 60 членів загалом.
1928 - 39 гурток влаштував 13 мистецьких виставок (у тому числі 2 пересувні на Волині).
Архітектори Л. Маслов, О. і С. Тимошенко створили у межах "Спокою" у 1930-х роках навіть окрему секцію архітекторів.
1936 - видали альбом «Дереворити».
1937 - виставки Варшава, Луцьк, Рівно, Кременець.
1936 - «Книжкові знаки Ніла Хасевича» і каталоги виставок.
1941 - виставка у м. Холм.
Члени «Спокою» були також учасниками виставок АНУМ у Львові, української графіки у Берліні й Празі

Ніл Хасевич
Микола Букатевич
Юрій Миць
Леонід Маслов
Українська політична та мистецька еміграція у ІІ Речі Посполитій (20-30-ті рр. xx ст.)
Український мистецький гурток ”Спокій”. каталоґ V виставки, Варшава, черв. 1931
Олекса Шатківський
Дереворити. Український Мистецький Гурток ”Спокій”. Варшава, 1936
Український Мистецький Гурток ”Спокій”. 5 літ праці. Варшава, 1929
В’ячеслав Васьківський
Каталог Х виставки українського гуртка "Спокій"
Дунаєвський Дмитро Йосипович
Богдан Певний. Уривок із статті "Історіософічний живопис Петра Андрусіва"
Український Мистецький Гурток ”Спокій”. Каталог ІІІ виставки. Варшава червень 1930
Виставкова діяльність мистецького гуртка "Спокій" у Варшаві (1920–1930-ті роки) / О. Ю. Денисюк // Мистецтвознавчі записки. - 2015
Кирилюк Артем
Каталог Х виставки українського гуртка "Спокій" 1937
Statut Stowarzyszenia p.n.: Ukraiński Mystecki Hurtok "Spokij"
Ярослав Кириленко
Сергій Тимошенко
Волиняни члени українського мистецького гуртка "Спокій" у Варшаві

Ніл Хасевич

Микола Букатевич

Юрій Миць

Леонід Маслов

Сергій Тимошенко

Олекса Шатківський

В’ячеслав Васьківський

Дмитро Дунаєвський

Артем Кирилюк

Адамчук Микола

Варвара Бесядовська

Борис Борковський

Ярослав Кириленко

"Ні ми наперед проголошуємо свій нерозлучний зв'язок з Україною"

Гурток об’єднував передову частину українських студентів та випускників Академії мистецтв у Варшаві, переважно вихідців із Наддніпрянської України, Галичини та Волині. Входили до гуртка також студенти інших мистецьких закладів Варшави – Міської школи прикладних мистецтв та малярства, Школи образотворчого мистецтва ім. Герсона, художньої школи. Через п’ять років гуртківців нараховувалось 18, через 10 – близько 50 членів. Загалом, на кінець 1930-х років, за різними даними, у складі гуртка перебувало від 33 професійних митців та до 60 членів загалом.

У різні роки членами гуртка були: Микола Адамчук, Петро Андрусів, Варвара Бесядовська, Борис Борковський, Микола Букатевич, Леопольд Бучковський, В’ячеслав Васьківський, Володимир Гаврилюк, Степан Дричик, Дмитро Дунаєвський, Галина Кабайда, Олександр Карпенко, Преслав Каршовський, Ярослав Кириленко, Артемій Кирилюк, Олеся Ковалевська, Теофіл Кузьмович, Іван Курах, Ольга Мариняк, Леонід Маслов, Петро Мегик, Юрій Миць, Петро Омельченко, Григорій Пазюк, Павло Павлючук, Володимир Побулавець, Федір Стадничук, Степан Стеців, Сергій та Олександр Тимошенко, Наталія Тищенко, Юрій Трохимчук, Юрій Федосюк, Ніл Хасевич, Петро Холодний (молодший), Олекса Шатківський, Микола Щербак, Олександр Якимчук та ін. Почесними членами гуртка були митрополит А. Шептицький та С. Скрипник (у майбутньому патріарх Мстислав) та інші

Вистава гуртка "Спокій" на Волині. ДІЛО. неділя 16 червня 1935. Львів

Вистава гуртка "Спокій" на Волині. ДІЛО. неділя 16 червня 1935. Львів. ч.157 (14.054)

Варшавський український Мистецький Гур ток „Спокій" переніс свою IX. виставу «а Во линь, Уже відбулася вона в Луцьку (26. 5.-2. 6.), відбувається в Рівному (9. 6.-16. 6.) і буде пере несена до Кремянця 23. до ЗО. 6. У виставі взяло участь 14 молодих мистців, у тому числі: з Волині 5, Галичини 4, Холмщини 2 і Великої У країни 3. Головним організатором на місці є Н, Хасевич, інші волиняки помагають йому. Всього виставлено 180 праць. Бракує з попередньої вистави й останньої в Варшаві - праць пп. Холодного, Васьківського й Шатківського.

Згадана мистецька вистава на Волині, явище дуже корисне. Волинь живе занадто буден ним життям та всякими впливами мистецтва. Вистава трохи схвилювала це сонне життя і викликала зацікавлення мистецькою творчістю. Майже всі твори черпають з джерел народаього, мистецтва або надихані пахощами рідних форм і кольорів, хоча й не мають характеру етнографії.

Пересічний відвідувач, що ніколи не був на ніякій мистецькій виставі, приємно здивований красою рідної природи, мертвої натури, ріжними сюжетами.

- -----

Ряд публікацій були в газетах "Українська нива" (Луцьк), Літературно-науковий додаток "Нового Часу" (Львів), "Сьогочасне та минуле" (Львів), "Три зуб" (Париж)

Волиняни, члени гуртка "Спокій"

Каталоги та статут

Спокій. Різне