Кирилюк Артем

Загайки - Бавнд Брук

Кирилюк Артем

12 квітня 1911 - народився в с. Вели́кі Зага́йці Кременецького повіту (нині Шумського району) Волинської губернії. Живописець.
1934 - закінчив технічний ліцей у містечку Вишнівці.
1934 - 1939 - навчався в 4 річній школі малярства і прикладного мистецтва у Варшаві.
- член мистецького гуртка "Спокій". Варшава.
1941 - пед. курс у с. Криниці на Лемківщині (нині Польща).
Під час 2-ї світ. війни учитель у Школі дерев'яного промислу в Коломиї (нині Івано-Фр. обл.).
1944 - виїхав до Австрії. 1951 – до Канади, США.
від 1951 - виставлявся у Торонто, Лондоні на міжнародних виставках Новоприбулих мистців.
- член Укр. спілки образотвор. мистців у Канаді та Об’єдн. мистців українців в Америці.
1964 - А. Кирилюк переїхав до м. Філадельфії (США).
2 червня 1970 - м. Філадельфія, шт. Нью-Джерсі художник помер, похований у м. Баунд-Брук, шт. Нью-Джерсі, США).
Створював переважно пейзажі «Осінній краєвид», «Краєвид».
У містечку Баунд-Брук засновано Мистецьку фундацію ім. Артема Кирилюка

Кирилюк Артемій

Кирилюк Артемій (12.04.1911 - 20.06.1970) - живописець

Народився 12 квітня 1911 року в с. Великих Загайцях нині Шумського району.

1934 - закінчив технічний ліцей у містечку Вишнівці, нині смт Збаразького району.

1934 - 1939 - навчався в міській школі малярства та прикладного мистецтва в м. Варшаві (Польща). Під час Другої світової війни закінчив педагогічні курси й працював учителем рисунка в школі деревообробного промислу в м. Коломиї (нині Івано-Франківська область).

1944 - А. Кирилюк виїхав до Австрії. Там брав участь у виставках Австрійського мистецького об'єднання.

1951 - емігрував до Канади, де прожив 13 років. У той час писав переважно олією, зокрема створив такі пейзажі: «Відпочинок». «Вівсяні копи». «Місто». «Озеро». «Осінь». «Острів» тощо. Ці роботи відзначаються певною самобутністю й багатим колоритом.

1964 - А. Кирилюк переїхав до м. Філадельфії (США).

У доробку художника кілька портретів та композицій, проте більшість становлять краєвиди, серед них: «Доми». «Жнива». «Квіти». «Місто». «Над озером». «Осінній краєвид». «Шопа». «Краєвид». «Канадський краєвид».

Твори живописця експонувалися в Європі. Канаді. США.

У містечку Бавнд-Бруку створено мистецьку фундацію ім. А. Кирилюка.

Помер художник 20 червня 1970 року в м. Філадельфії. Похований у

містечку Бавнд-Бруку (СІЛА).

Література

3365. Кирилюк. А. Краєвид [Образотворчий матеріал] : Осінній краєвид : олія : [репродукції] А. Кирилюк Книга творчости українських мистців

поза Батьківщиною. - Філадельфія. 1981. - С. 219. 221.

**♦

Артемій Кирилюк (1911 - 1970) АгТетіш Кугуїик (1911 - 1970)// Книга творчості українських мистців поза Батьківщиною. - Філадельфія. 1981. - С.218.

Луда. І. Артемій Кирилюк І. Дуда// Тернопіль. - 1994. - № 2/3 : Художники Тернопільщини. - С. 23.

Кирилюк Артемій: живописець // Українські митці у світі: матеріали до історії українського мистецтва XX століття авт.-упоряд. Г. Стельмащук. -Л.. 2013. - С. 189 - 190 : фотогр.. іл.

Хрешук. О. Артемій Кирилюк / О. Хрешук 7 Новини Шумшини. - 1996. - 27 лип. - С. 4. - (Вони прославили наш край).

Луда. І. Кирилюк Артемій (12.04.1911. с. Вел. Загайці. нині Шуме, р- ну- 20.06.1970. м. Філадельфія, похов. у Бавнд-Бруку. шт. Нью-Джерсі. США)- художник/ І. Дуда 7 Тернопільський енциклопедичний словник. - Т.. 2005. - Т. 2 : К - О. - С. 70.

Кирилюк Артемій художник У «Журавлина» книга: Тернопільська українська західна діаспора : словник імен. - Т.. 2001. - Ч. 2 : К - Л. - С. 30 - 31.

Яців.Р. М. Кирилюк Артемій (12.04.1911. с. Великі Загайці. нині Шумського р-ну Терноп. оол.- 20.06.1970. м. Філадельфія, шт. Нью- Джерсі. похов. у м-ку Бавнд-Брук. шт. Нью-Джерсі, США) - живописець Р. М. Яців А Енциклопедія сучасної України. - К.. 2013. - Т. 13 : Киї-Кок. -С. 50

Книга мистців. Торонто. 1954

Книга творчості українських мистців поза Батьківщиною. Філядельфія.1981.

Петро Андрусів. Мистецтво-найміцніша зброя. 1987

Івана Кейвана. Українські мистці поза Батьківщиною. Едмонтон-Мореаль. 1996. Енциклопедії української діяспори. книга І, А-К, НТШ в Америці, 2009.

Українські митці у світі. Упоряд. доктор мистецтвознавства, професор Галина Стельмащук Львів, 2013

Література

Кирилюк, А. Краєвид [Образотворчий матеріал] ; Осінній краєвид :

олія : [репродукції] / А. Кирилюк // Книга творчости українських мистців

поза Батьківщиною. - Філядельфія, 1981. - С. 219, 221.

***

Артемій Кирилюк (1911 - 1970) = Artemius Kyryluk (1911 - 1970) //

Книга творчости українських мистців поза Батьківщиною. -

Філядельфія, 1981. - С. 218.

Дуда, І. Артемій Кирилюк / І. Дуда // Тернопіль. - 1994. - № 2/3 :

Художники Тернопільщини. - С. 23.

Кирилюк Артемій: живописець // Українські митці у світі : матеріали

до історії українського мистецтва ХХ століття / авт.-упоряд.

Г. Стельмащук. - Л., 2013. - С. 189 - 190 : фотогр., іл.

Хрещук, О. Артемій Кирилюк / О. Хрещук // Новини Шумщини. -

1996. - 27 лип. - С. 4. - (Вони прославили наш край).

***

Літ.:

Книга мистців і діячів української культури. Торонто. 1954. 316 с.

Дуда, І. Кирилюк Артемій (12.04.1911, с. Вел. Загайці, нині Шумс. р-ну - 20.06.1970, м. Філадельфія, похов. у Бавнд-Бруку, шт. Нью-Джерсі,США) - художник / І. Дуда // Тернопільський енциклопедичний словник. - Т., 2005. - Т. 2 : К - О. - С. 70.

Кирилюк Артемій - художник // «Журавлина» книга :

Тернопільська українська західна діаспора : словник імен. - Т., 2001. - Ч. 2 : К - Л. - С. 30 - 31.

Яців, Р. М. Кирилюк Артемій (12.04.1911, с. Великі Загайці, нині

Шумського р-ну Терноп. обл. - 20.06.1970, м. Філадельфія, шт. Нью-Джерсі, похов. у м-ку Бавнд-Брук, шт. Нью-Джерсі, США) -

живописець / Р. М. Яців // Енциклопедія сучасної України. - К., 2013. - Т. 13 : Киї - Кок. - С. 50

Посмертна виставка праць Артемія Кирилюка

Посмертна виставка праць Артемія Кирилюка Заходами Мистецької Фундації ім. А. Кирилюка при Консисторії Української Православної Церкви в США у Бавнд Бруку, Н. Дж., як також філадельфійської ґалерії X.Чорпіти, відбулася 18 - 26 листопада 1972 в залі спортового осередку ’’Тризуб” посмертна виставка малярських праць мистця Артемія Кирилюка, померлого в червні 1970 Року Народжений на Волині, А. Кирилюк вчився в технічному ліцеї і в 1939 р. закінчив міську школу малярства і прикладного мистецтва у Варшаві. Емігрувавши спершу до Канади, переїхав згодом до США, де жив і працював аж до своєї смерти у Філядельфії. Був членом Філадельфійського Відділу Об’єднання Мистців Українців Америки і брав участь у всіх виставках Відділу.

Глибоко розуміючи важке становище українського мистецтва, записав тестаментом частину своїх заощаджень на допомогу мистецьким виданням та для нагород молодим мистцям, учасникам річних виставок ОМУА. Виконавці його останньої волі створили мистецьку фундацію його імені при Консисторії УПЦ У Бавнд Бруку. Фундацією 5-членна Кураторія. Складалася виставка з 43 експонатів. За дуже малими вийнятками це краєвиди, виконані олійною технікою. В композиційно нескладних картинах відчувається деяка суб’єктивно-спостерігальна пасивність у передачі елементів природи. Не зважаючи на повну гаму кольорів, ці краєвиди емоційно тихі і спокійні.

„Сучасність“, 1973, No. 5