На головну
Братський Хресто-
воздвиженський монастир


Братський Хрестовоздвиженський монастирЛуцький Чеснохресний.
Братський Хрестовоздвиженський монастир.
Церква Воздвиження Чесного Хреста.
Чесносхресний храм.
Луцьке Хрестовоздвиженське братство.

Від 2 серпня 1990 року - після багатьох років наруги й безчестя - храм належить громаді УПЦ Київського патріархату

художники
події
ресурси


 

Братський Хрестовоздвиженський монастир та Луцького братстваБРАТСЬКИЙ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
Володимир Рожко. "Православні монастирі Волині і Полісся".
Щоб протистояти унії, ополяченню та окатоличенню, православні українці на початку 17 ст. почали об'єднуватися у церковні братства. Таке братство під назвою "Хрестовоздвиженське" виникло 1617 року і в Луцьку, а через два роки польський король Сигизмунд ІІІ підтвердив грамотою його привілей на побудову церкви, шпиталю і школи. Коштом таких Українських шляхтичів ....>>>


БУДІВНИЧІ ЛУЦЬКОГО БРАТСТВА
Богдан Колосок. Братства - національно-релігійні громадські організації українського та білоруського міщанства, а також інших верств населення, які а XVI-XVI 11 століттях відіграли значну роль у суспільно-політичному й культурному житті. Вони створювалися, звичайно, навколо парафіяльних церков, на основі ремісничих....>>>


ЛУЦЬК
Анатоль Дублянський.
... Вже в 1600 році чуємо про існування тут якогось православного братства. В 1617 році це братство остаточно зорганізувалося. Першим ктитором....>>>


6
Розвалини Хрестовоздвиженської церкви.
Гравюра на металі

231
Церква Воздвиження Чесного Хреста
Я. Конопацький 1879 р., акварель, (Познань).


1
Руїни Луцького братства.
Струков. Літографія П. Джогіна, 1867 р.

3

 

Хрестовоздвиженська церква.

Головним зодчим храму був грек Олександр Моселлі.

ПАМ'ЯТНИК АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКА ЦЕРКВА
П.О. Троневич
Луцький Чеснохресний (з 1624 р.),
Пам'ятник архітектури України Хрестовоздвиженська церква (охоронний №79) розташована в північно-західній околиці старої частини міста Луцька, оголошеної Державним історико-культурним заповідником (ЛДКІЗ), за адресою вулиця Данила Галицького 2. Разом із розташованим поряд пам'ятником Монастир василіанів....>>>


10
З 1957 р. під куплом розмістився планетарій. 1964 р., за проектом Я. Миця на місці бабинця спорудили приміщення для його обслуговування.

9

7


225


4


St. Job of Pochaev


19


20


2926
Надмогильна плита луцького бурмистра Григорія Посолейковича.
1569 р.

25
 

Братська школа. Друкарня.

Польський король Сигизмунд ІІІ 1618 р. підтвердив грамотою привілей на побудову церкви та двоповерхової будівлі школи й шпиталю
1635 року тут з'явилась "мандрівна" друкарня отців Павла і Сильвестра, яку луцькі братчики допомогли відновити. Відтак з'явилась на світ божий книга під назвою "Лямент...", а незабаром і "Єликидіон...".

УСТАВНІ СТАТТІ ЛУЦЬКОЇ ШКОЛИ.
1. Кожен, хто вступає в наші школи для навчання, повинен, з’явившись до ректора, з його дозволу, придивлятися спочатку три дні до навчання, розкладу, а бідний – до утримання, не з’являючись ще допущеним до якого-небудь шкільного заняття. Це для того, щоб, швидко розпочавши, швидко не розчаруватись і передчасно не залишити. Тому що кожен повинен ходити в школу не одну чверть і не рік а доки не вивчить всіх наук....>>>


СТАТУТ ЛУЦЬКОЇ БРАТСЬКОЇ ШКОЛИ 1624 р.
Даскал, или учител сея школы, мает быти благочестив, разумен, смиреномудрый, кроток, воздржливый, не пияница, не блудник, не лихоимец, не гневлив, независтник, пе смехостроител, не срамословник...>>>БРАТСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ
Ярослав Ісаєвич
Монастир Луцького Хрестовоздвиженського братства ще від 1635 р. мав друкарню, яку подарував йому мандрівний друкар Сильвестр. У 1640 р. "убогому монастирові... >>>>>>


212724
13
"Ламент по отцу Иоанне Васильевичу Пресвитеру"
Павло Домжив-Люткович.

 

Фундатори


Серед фундаторів крім Волинської православної шляхти, міщан і селян, були записані братчиками такі відомі особи Українські шляхтичі з Волині: Гулевичі, Пузини, Семашки, Четвертинські.
Земля де стояв храм належала Володимиру Зубцевському, який, вмираючи, записав "всі маєтки рухомі і нерухомі, і грошові усі суми готівкою, і ті, що у кредиторів були, монастиреві. М. О. Терещенко передав 2000 крб. а імператор Олександра ІІІ, 3000 крб.
Членами братства були митрополит Петро Могила, гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, Данило Братковський, мати гетьмана Мазепи.11
Митрополит Петро Могила.

12
Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний.

14
Гетьман Іван Мазепа

8
Меморіальну плита в честь Олександра ІІІ.

32
М. О. Терещенко.<

42
Митрополит Петро Могила.

 

Галшка Гулевичівна. Гаміка.ДАР ГАЛШКИ ГУЛЕВИЧІВНИ. Олексаннр Кучерук. “Київ” 1991.12
... На час фундації, тобто у 1615 році, Гулевичівна мала трохи більше тридцяти років, її чоловік С.Лозка, значно старший за неї, помер у 1617 чи на початку 1618 року. Незабаром після смерті Галшка перебралася у свій маєток неподалік Луцька чи у сам Луцьк, де і померла 1645 року (дата смерті приблизна, зроблена за записом у Луцьку міську книгу її заповіту) і похована; була на території Луцької братської церкви; Заповіт містить розпорядження Г. Гулевичівни про те, що вона дарує Луцькому братству 200 зло-тих, монастирю при братстві 200 злотих, на шпиталь Луцького братства 50 злотих, на монастир «паненський Черничицький» 30 зло-тих та невеликі суми окремим особам із Луцька.

Галшка Василiвна Гулевичiвна.
Народилася Галшка Василiвна Гулевичiвна ймовiрно в селi Затурцi....>>>


038


Halszka
Halszka


Halszka

Halszka


Halszka

.


Галшка


Галшка гулевичівна


Halszka

Halszka


15

45