Олена Матошнюк – Вироби. Марюш Косіба – Persona

живопис + перформанс, скульптура

24 липня - 8 серпня

Вибори

Вибори

Шлях не є простим. Він вимірюється пунктами, зупинками та перехрестями. Переходи в інший вимір. Ми піддаємося спокусі. Ми балансуємо між світлом і тінню. Безкінечно стоїмо перед вибором. Праворуч чи ліворуч? Білий чи чорний? Життя - це своєрідний шлях поміж точками нашого щоденного вибору. Ми креслимо карту незнайомих просторів. Карту нашого життя.

Монументальна живописна інсталяція є нав'язанням до іконостасу. Сакральний символ. Синій, як небо, але також нескінченність моря, води. Це місце спокою та внутрішньої молитви. Притягує нас та запрошує в всередину. Перехід...

З іншого боку темрява. Рефлексія на гріх. Моя особиста візуалізація скрупульозно збудована елемент за елементом. Образ за образом. Ця темрява втягує. Вона є не очевидна. Неоднозначність викликає цікавість. Це інтригує. Будує новий шлях. Вибір. Вибори…

Щодня і щоденно вони визначають наш шлях.

ОЛЕНА МАТОШНЮК

Народились у Луцьку в Україні, там формувалась та розвивалась творчо. В 2007 р. закінчила Луцьку художню школу, а в 2016 р. захистила диплом в Луцькому національному технічному університеті на керунку дизайн. Учиниця Віри Конської. Студентка Академії oбразотворчого мистецтва ім. Євгена Гепперта у Вроцлаві на керунку живопис в майстерні проф. Маріанна Вальдемара Кучми. Є авторкою виставок індивідуальних і збірних в країні та за кордоном. На своєму рахунку також має проекти кураторських виставок. Учасниця чисельних пленерів та майстер-класів. Бере активну участь у мистецькому житті. Займається живописом, перформенсом та відео-артом. Фіналістка загальнопольського конкурсу Студентський Нобель 2021 в категорії мистецтво. Бенефіціар Стипендії президента м. Вроцлава в діапазоні творчості і мистецької освіти у 2020 р.

www.facebook.com/olenamatoshniuk

Марюш Косіба

Mariusz Kosiba (Urodzony 1981r.)

Absolwent kierunku Rzeźba Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2006 obronił dyplom pod kierunkiem prof. Leona Podsiadłego. Od 2007r. pracuje w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na ASP we Wrocławiu. Obecnie wraz z prof. Maciejem Albrzykowskim prowadzi pracownie dyplomującą. W 2018r. uzyskał tytuł doktora za prace pt. ,,Tożsamość dzieła''.

W swoich pracach podejmuje dwie perspektywy. Pierwsza dotyczy meta-istoty Natury, nieuchwytnej i niedostępnej ludzkiemu poznaniu. Druga to namacalna i realna warstwa doświadczenia ludzkiego. Łącząc te dwie perspektywy, tworzy studium przypadku Człowieka, skupiając się bezpośrednio na jego indywidualnym stosunku do otaczającej rzeczywistości, będącej wyłącznie jego własnym obszarem.

Tytuły prac na wystawę pt ,, PERSONA’’

1. Persona

2. Artefakt 1

3. Artefakt 2

4. Artefakt 3

Inspiracją do powstania pracy było dzieło Ingmana Bergmana pt,, Persona’’.

Złożeniem projektu jest konfrontacja odbiorcy z jego własnym wyobrażeniem – doznaniem w bezpośrednim kontakcie z obiektem.

W tym ujęciu to właśnie odbiorca jest twórcą własnego wyobrażenia. Staje się elementem gry na równi z twórcą.

Instalacji towarzyszą obiekty nazwane ,,artefaktami’’- są to formy bliżej nie określonych rzeźb, które swoje historie skrywają w środku. Są odbiciem kształtu nieistniejącego już pierwowzoru.

Марюш Косіба (1981 року народження)

Випускник скульптури в Академії образотворчих мистецтв у Вроцлаві. У 2006 році захистив диплом під керівництвом проф. Леон Подсядлий. З 2007 року працює на кафедрі скульптури та просторової діяльності Академії образотворчих мистецтв у Вроцлаві. В даний час разом з проф. Мацей Альбжиковський керує дипломною майстернею. У 2018 році отримав звання доктора за роботу під назвою "Ідентичність твору".

У своїх роботах він піднімає дві перспективи. Перша стосується метабуття Природи, невловимого і недоступного людському пізнанню. Другий - це відчутний і реальний шар людського досвіду. Поєднуючи ці дві перспективи, він створює тематичне дослідження людини, зосереджуючись безпосередньо на її індивідуальному відношенні до навколишньої дійсності, яка є лише його власною сферою.

Назви робіт для виставки "Персона":

1. Персона

2. Артефакт 1

3. Артефакт 2

4. Артефакт 3

Натхненням до створення праці був твір «Персона»

Інгмана Бергмана. Композиція проекту - протистояння глядача з його власною уявою - досвід безпосереднього контакту з об’єктом.

При такому підході власне глядач є творцем власного образу. Він стає елементом гри нарівні з творцем.

Інсталяція супроводжується об’єктами, які називаються «артефактами» - це форми невизначених скульптур, які приховують свої історії всередині. Вони є відображенням форми прототипу, який вже не існує