Дім в якому не світить сонце. Арутюнян Карина

Фотопроект

23 лютого - 16 березня

Дім в якому не світить сонце

Метою проекту є співставлення у свідомості митців та глядачів їхнього ставлення до навколишнього світу та себе в ньому шляхом оцінки арт-об’єктів та соціокультурного обміну. Умовний розподіл проекту на дві частини дозволяє посилити ефект та залучити більшу кількість населення до оцінки культурної цінності проекту.

Актуальність проекту полягає в тому, що саме зараз, на мою думку, відбувається трансформація свідомості та світосприйняття громадян України з посттоталітарної системи координат до демократичних і гуманістичних цінностей. Тому на сьогоднішній день діяльність команди (митців різного профілю та громадських активістів) спрямована на формування нової свідомості шляхом поширення вище перелічених цінностей в формі сучасного мистецтва. Мистецький роздум-символізм «Дім, в якому не світить сонце» є інструментом визначення митця своєї ролі в трансформованому суспільстві в майбутньому. Проект покликаний нагадати про мистецькі цінності, дати нагоду ще раз, через призму культурних об'єктів, абстракцій та технік сучасного мистецтва, оцінити його роль для нашої країни, проаналізувати зміни, які відбулись на всіх ланках та прошарках суспільства, переоцінити свою роль у трансформаційних змінах та розбудові якісніших соціокультурних цінностей