Україна революція гідності

Великий зал

18 - 26 листопада

В „Галереї мистецтв” в Луцьку відбулось відкриття виставки „Україна – революція гідності. Майдан 21 листопада 2013 – 22 лютого 2014 в об’єктивах польських журналістів”

Виставки „Україна – революція гідності. Майдан 21 листопада 2013 – 22 лютого 2014 в об’єктивах польських журналістів”.

http://www.kuriergalicyjski.com

http://www.ckpide.eu/pl/

Ця незвичайна виставка відбуває свою подорож в кількох містах Луцького консульського округу відповідно до графіку:

– Острог (Острозька академія, 13–29.10.2014),

– Тернопіль (Бункермуз, 31.10. – 14.11.2014),

– Луцьк (галерея Волинської організації Національної спілки художників України, 18–28.11.2014),

– Дубно (замок, 29.11. – 15.12.2014)

– Володимир Волинський (Історичний музей, 13.01. – 15.02.2015).

Виставка складається з 32 таблиць – робіт польських журналістів: Пьотра Аполінарського, Павла Боболовіча, Константина Чавагі, Рафала Джєнцьоловского, Конрада Фаленцкого, Войцеха Янковского, Еугеніуша Сало, які були на Майдані у Києві протягом усіх трьох місяців протесту. Фотографії зафіксували історію подій починаючи з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, включаючи надзвичайно агресивний напад на мирних маніфестантів.

Організаторами виставки є газета „Кур’єр Галіційськийˮ, українсько-польський „Клуб Галіційський”, за підтримки польського фонду „Свобода і Демократія” і польського МЗС.

Після Острозької Академії та Тернопільського „BunkerMuz” наступним місцем показу цієї чудової виставки в Луцькому консульському окрузі ми вибрали галерею Волинської Організації Національної Спілки Художників України (www.art.lutsk.ua), з якою консульство співпрацює вже від більше чотирьох років - разом ми організували вже пару десятків виставок, чотири пленери написання ікон, авторські зустрічі і т. д.

Організацією виставки у Луцькому консульському окрузі займається Генеральне Консульство РП в Луцьку (консул Кшиштоф Савіцкі +380 332 280 655 моб. +380 504 382 046 krzysztof.sawicki@msz.gov.pl) спільно з установами, з якими співпрацює консульство

Wystawa „Ukraina – rewolucja godności. Majdan 21 listopada 2013 – 22 lutego 2014 w obiektywach polskich dziennikarzy”

W łuckiej „Galerii Sztuk Pięknych” została otwarta wystawa „Ukraina – rewolucja godności. Majdan 21 listopada 2013 – 22 lutego 2014 w obiektywach polskich dziennikarzy”

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/gallery/ukraina-rewolucja-godnoci

http://www.ckpide.eu/pl/

Ta niezwykła wystawa odbywa swoją podróż po kilku miastach łuckiego okręgu konsularnego zgodnie z następującym kalendarzem:

– Ostróg (Akademia Ostrogska, 13–29.10.2014),

– Tarnopol (BunkerMuz, 31.10. – 14.11.2014),

– Łuck (galeria Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy, 18–28.11.2014),

– Dubno (zamek, 29.11. – 15.12.2014)

– Włodzimierz Wołyński (Muzeum Historyczne, 13.01. – 15.02.2015).

Wystawa składa się z 32 plansz – prac polskich dziennikarzy: Piotra Apolinarskiego, Pawła Bobołowicza, Konstantego Czawagi, Rafała Dzięciołowskiego, Konrada Falęckiego, Wojciecha Jankowskiego, Eugeniusza Sało, którzy byli na Majdanie w Kijowie w ciągu wszystkich trzech miesięcy protestu. Fotografie dokumentują historię wydarzeń od 21 listopada 2013 roku do 22 lutego 2014 roku, włącznie z nieprawdopodobnie agresywną napaścią na pokojowych manifestantów.

Organizatorami wystawy jest gazeta „Kurier Galicyjski”, ukraińsko-polski „Klub Galicyjski”, przy poparciu polskiej fundacji „Wolność i Demokracja” i polskiego MSZ.

Po Akademii Ostrogskiej i tarnopolskim „BunkerMuz” na kolejne odsłonięcie w łuckim okręgu konsularnym tej wspaniałej wystawy wybraliśmy galerię Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy (www.art.lutsk.ua), z którą konsulat współpracuje już od ponad czterech lat – wspólnie zorganizowaliśmy już kilkadziesiąt wystaw, cztery plenery pisania ikon, spotkania autorskie itd.

Organizacją wystawy w łuckim okręgu konsularnym zajmuje się KG RP w Łucku

(konsul Krzysztof Sawicki +380 332 280 655 mob. +380 504 382 046 krzysztof.sawicki@msz.gov.pl)

wraz z instytucjami, z którymi konsulat stale współpracuje