Континуум. Сергій Торбінов

Інсталяція. Нижній зал

2 квітня - 2 травня

Континуум інсталяційні об’єкти

«Континуум»(в перекл. з лат. Continuum – суцільний, безперервний) – безперервна сукупність.

Інсталяційний об’єкти представляють собою чотиривимірний об’єкт, який об’єднує три виміри простору і один вимір часу, які є у ритмічному неперервному русі.

Важливими у проекті є дослідження, співставлення двох напружених процесів – взаємовідносин «людина-природа» та взаємовідносин «людина-людина», як процесів співвідношення частини і цілого, перервного і безперервного, кінцевого і нескінченного.

Я вирізаю фрагмент з суцільного простору-часу як знак руху, процессу становлення та розвитку одиниці сукупності. Ритм символізує зміну процесу, перехід до наступного етапу. Життя, конкретний світ переходить з одного стану в інший раптово, безперервно.

Інсталяційні об’єкти, на перший погляд, є німі, але в них зосереджена глибина внутрішнього змісту. Тіло, замкнуте в матерію, як аналогія внутрішнього змісту кожної людини, як вираження напруженості, супротиву, пошуку істини, боротьба добра та зла.

Даний проект зорієнтований на відчуття кожної людини, пошук сенсу в середині себе, усвідомлення особистості як частини цілого, та є рефлексією на події сьогодення

Serhii Torbinov