Поліфонія

Обласна художня виставка молодих художників

4 липня 2012 року

Учасники виставки, назви творів та рік виконання
 • Берекета Світлана «Дві дороги» 3 фото
 • Берекета Світлана «Дівчина Богом дана» інсталяція
 • Дацюк Ірина «Олена»
 • Дацюк Ксенія «Дівчинка»
 • Дацюк Ксенія «Сестра»
 • Дембицький Віктор "Спокій свтів"
 • Діхтярук Андрій «Соняшники»
 • Дячун Ярослав «Службове робоче»
 • Звігінцева Олена «Оля»
 • Кальков Андрій «Круговорот» серія 3 роботи
 • Кальков Андрій «Міграція маніпуляцій» серія 2 роботи
 • Кус Іштван «Дуже емоційно»
 • Магера Максим «Забуття»
 • Магера Максим «Ідилія»
 • Микитенко Дмитро (АZ0) «Квантова епіляція Алісон Ассістер» серія 8 робіт
 • Наумова Ярина
 • Радкевич Оксана "N ACTION" серія 3 роботи
 • Радкевич Сергій «Спас нерукотворний»
 • Радкевич Сергій «Христос. Космос»
 • Редькіна Яна "Моя філософія"серія 4 роботи
 • Рубан Зоряна «Фортеція»
 • Садак Ірина «Композиції»
 • Сірий Сергій "Річкова стежа"
 • Смаль Світлана «Нью Йорк-Нью Йорк»
 • Торбінов Сергій «Ідеальна форма в недоторканому середовищі» 4 фото
 • Торбінов Сергій «Секція. Ритм» 6 фото
 • Хомич Михайло «Портрет І»
 • Хомич Михайло «Портрет ІІ»
 • Штрейс Олена «Взаємодія»
 • Штрейс Олена «Хрест сонячний»
 • Щеглова Тетяна та Роман Процюк (Новен). Група Synchrodogs
Андрій Кальков

“Міграція маніпуляцій”

Взаємопроникаючий і взаємовідштовхуючий пласт двох культур, їхня взаємодія на протязі віків, часи відродження і занепаду, градації історичних етапів. Перетягування канату чи мирний симбіоз? Автор навмисне ставить три крапки…

“Круговорот”

Процес пізнання має спіралевидний характер. Він виражає одночасне заглиблення у внутрішньому і відповідно розширення у зовнішньому середовищах. Можна розглядати круговороти широких вібраційних розбіжностей на різних рівнях буття: - циклони і антициклони, - структури спіральних галактик, в тому числі і нашої – Чумацького шляху, - форми раковини равлика, - пір’я птахів і т.д. Подібну картину буття будували античні мудреці. Сократ розповідає, що речі крутяться і рухаються у якомусь вирі. У їхніх формах нема нічого сталого і фіксованого, усе тече і рухається у вічному формуванні. Але і водночас космогонічний круговорот за Р.Декартом - це механізм впорядкованості світу із хаосу.

Графічні засоби оп-арту та 8-bit допомагають оголити природні і метафізичні явища круговороту до своєрідного каркасу-схеми, що дозволяє перевести точку концентрації із зовнішніх деталей і спрямувати її у корінь спіралевидних структур

Дмитро Микитенко

Структура - це взаєморозміщення та певний взаємозв'язок складових частин цілого, переважно внутрішня будова.

Серія моєї абстрактної графіки та живопису демонструють процес та варіації структуризації форм. Під самою структуризацією я розумію формування нероздільного цілого через взаємодію часток. Умовними формами у моїх зображеннях виступають плоть, тканина, біоматеріал та енергетичні частки, котрі в певній мірі декламують взаємодію зображених елементів. Усі форми є досить узагальненими, оскільки для мене важливо зобразити суто процеси взаємозалежності мас, кольору, напряму, об’єму.

Більшість робіт даного циклу, по своїй суті нагадують таблиці (структурність, послідовність, врівноваженість), тільки вони більш природні, без суворої геометрії, метричного повтору, кутів, впорядкованих секцій, тощо... Вони чітко вписуються в контекст структуралізму, як методології і сформованого в 60х роках ХХ століття інтелектуального руху, принципом яких був системний підхід до пізнання

Сергій Радкевич

“Христос. Космос”

Представлені роботи є частиною проекту "Плоть ничтожь. Дух животворит".

Це спроба віднайти особистий шлях істини.

Головна ідея проекту - пошук універсальної формули, яка поєднує в собі тілесні і духовні якості людини, індифікація себе у світі і світу в собі.

Полотно представляє собою поле роздумів, досліджень, поставлених перед собою запитань і отримані відповіді.

В даному проекті є спроба творчої інтерпретації канонічного образу "СПАС НЕРУКОТВОРНИЙ",піднесення до рівню космічного.

Де класичний золотий німб перетворюється на знак планети,ототожнюючи себе величним і одночасно даючи відповідь про жертовність заради всього людства.

"Христос. Космос." - як життєвий орієнтир у майбутнє