Острозька академія

Презентація енциклопедії

27 - 28 березня

Енциклопедію «Острозька академія» представили волинській громадськості

У «Галереї мистецтв» Волинської організації національної Спілки художників України 27 березня відбулася презентація енциклопедичного видання «Острозька академія XVI-XVII ст.» за участі українського філософа, письменник, публіциста Доктора філософії, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Національного університету «Острозька академія» Петра Кралюка, нашого земляка уродженця м. Ківерці Волинської області. Співорганізаторами події виступили Генеральне Консульство РП в Луцьку на чолі з Генеральним Консулом Мареком Мартінеком

Енциклопедія «Острозька академія XVI-XVII ст» - це колективна праця науковців, присвячена ґрунтовному дослідженню діяльності острозьких просвітників та першому вищому навчальному закладу у Східній Європі - Острозькій слов’яно-греко-латинській академії, заснованій князем Василем-Костянтином Острозьким 1576 року. Із самого початку існування уже сучасної відродженої Острозької академії, 1994 року, її вчені приділяли й продовжують приділяти значну увагу дослідженню острогіани. Результатом цих досліджень стали численні публікації на сторінках наукових збірників і періодичних видань. Етапними були енциклопедичне видання «Острозька академія XVI-XVII ст.» (1997 р.) та колективна монографія «Острозькі просвітники XVI-XX ст.» (2000 р.). Відтак, у зв’язку з новими дослідженнями в цій сфері, виникла необхідність видання енциклопедії «Острозька академія XVI-XVII ст.» (2011 р.).

У виданні чимало уваги приділено матеріалам, що стосуються безпосередньої діяльності Острозької академії XVI-XVII ст., діячам, які були пов’язані з нею. Зокрема детально розглядаються питання Острозької Біблії (1581 р.), підготовку якої до видання здійснювали викладачі й, можливо, студенти академії.

Статті у виданні різні за обсягом, залежно від теми, джерельної бази й стану вивчення цієї проблематики. Автори використали здобутки та досягнення попередніх студій, зазначаючи це у списках літератури і роблячи вказівки на археографічні джерела та архівні збірки.

За змістом матеріали енциклопедії поділяються на оглядові статті про Острозьку академію і соціокультурний контекст, у якому вона функціонувала; персоналійні статті про викладачів і випускників академії, діячів культури XVI-XVII ст., причетних до неї; статті про Острозьку друкарню та її продукцію. Крім того, видання вміщує публікації про вчених ХІХ-ХХ ст., які досліджували історію Острога та Острозької академії, історіографічний огляд острогіани, у якому розглядаються також напрацювання сучасних дослідників.

Окрему структурну частину цієї книги становлять ілюстративні матеріали - кольорові та чорно-білі світлини, репродукції гравюр і портретів, старовинних ікон і скульптур, які мають наукове й пізнавальне значення