Новіца 2011

Міжнародний пленер іконопису

25 листопада 2011 року

У Новиці, де міститься осередок Молодіжного Братства "Сарепта", як щороку зустрілися іконописці з України, Польщі, Словаччини та Білорусі. На цей раз вони намагалися наблизити сучасних Божих посланців Старого Завіту. Іконопис - це по суті зображення за допомогою образів таємниці Божих задумів. Цю роль богослов'я Старого Завіту приписували Ангелам та пророкам. У християнські часи переказувати містерії призначено вчителям віри та богословам, у рядки яких традиція Сходу зараховує також художників, що малюють ікони. Кожен, хто зібрався на Новицькому пленері і творив зображення божих посланців неначе оглядав себе у дзеркалі місії, якої був учнем. Новицькі іконописці мірялися з темами організуючи матерію у бажані форми та підпорядковуючи смертельне нетлінному. Вони створили ікони - плоди віри та мистецтва, які промовляють чіткою мовою і є трактатами у сфері божественно-людській історії. Праці, що виникли на ІІІ Міжнародних курсах іконопису зображають, в якій спосіб досвідчується та передається слово, яке через віру та дію стає тілом.

Організатори курсів, коли підготовляли їх вже втретє дотримувалися випробуваної формули зустрічі та спільної праці іконописців двох традицій-Сходу та Заходу. Твори іконописців свідчать про їхню відвагу, тому що покликаючися на спадщину, вони є одночасно відкриті на сучасні засоби художнього виразу. Творче напруження між каноном та прагненням надати іконам ознак персонального переживання зродило цікаві та відкриті твори на адресата, який шукає як традиції так і сучасності