Доброї пори дня чи ночі!
   Галерея мистецтв знайомить краян та всіх поціновувачів мистецтва з творчими доробками художників Великої Волині, їх біографіями та відображає активну виставкову діяльність мистців. Галерея мистецтв позиціонує себе не лише як місце для представлення персональних та групових виставок знаних майстрів сьогодення, а і як мистецький простір у нашому рідному місті для спілкування професіоналів пензля з їх шанувальниками та критиками. Зали галереї - чудова можливість для молодих художників репрезентувати твори, свій власний неповторний мистецький стиль і отримати належне визнання публіки та такий необхідний для мистця зворотній зв'язок зі «своїм» глядачем.
   Виставкова діяльність галереї – пріоритетний напрям її роботи. Проведення попленерових експозицій професійних іконописців демонструють глядачеві твори сакрального мистецтва у сучасному баченні. У залах галереї реалізуються і інші мистецькі проекти, що відображають українське сучасне мистецтво в контексті давніх звичаїв і традицій та пошук нових неповторних форм самовираження творчих особистостей у багатогранному світі у відповідь на виклики сьогодення. Це Всеукраїнські, регіональні і тематичні обмінні виставки, виставки з Польщі та персональні. Галерея живе насиченим творчим життям.
    Інтернет-ресурс має дуже багату підбірку архівних матеріалів з історії Волині та Луцька, унікальних відео та хронікальних фільмів. Ви маєте можливість віртуально помандрувати залами галереї, ознайомитися з каталогами робіт волинських мистців, зануритись в історичну минувшину нашого краю, переглянути відеоматеріали про сучасне мистецтво та унікальні хроніки про наше місто. Наш сайт живе та постійно оновлюється цікавими матеріалами. Можливо, переглянувши його сторінки, Ви відчуєте бажання відвідати і галерею… І навпаки, після реального перегляду експозиції, – поглибити свої враження і продовжити знайомство з мистцями, залишити свої коментарі, розширити свої знання з історії Волині. Ми відкриті до спілкування з Вами!
   Сподіваюсь, вам у нас сподобається і Ви станете частим гостем “ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ”.
Володимир Марчук
   Якщо вас нема в Інтернеті – вас немає взагалі.
Білл Гейтс
   Згідно із ст. 22 Закону України «Про авторське право и суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ інформаційні ресурси електронної бібліотеки «Галереї мистецтв» розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою за умов обов’язкового зазначення авторства твору, без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів. Якщо ви вважаєте, що розміщення цього ресурсу порушує ваші авторські права просимо звернутись за адресою volart2@gmail.com.
т.м. (MTS) +38(050) 7490133
Welcome, dear visitor!
   The Art Gallery represents the artworks of the Great Volyn's artists, their biographies and exhibition activity to all art lovers. In bringing together artists and their audience, critics and admirers the Art Gallery functions as a living and active meeting place for the general public presenting solo and group exhibitions of known contemporary masters. The halls of the gallery is a great chance for promising young artists to display the works of their own unique style and win recognition from the public, thus having a feedback with "their" audience.
   Presenting exhibitions is a core activity of the gallery. Post-plein air expositions of professional iconographers show the best examples of current religious icon paintings, binding together modern art and Christian spirituality. Within gallery halls a variety of special projects are held reflecting the Ukrainian modern art in the contex of ancient customs and traditions, looking for new forms of expression in today's contradictory world to response to current challenges. These are nationwide, regional and thematic exchange exhibitions, exhibitions from Poland, solo displays. The gallery lives a rich creative life.
   The online resource offers a very rich collection of archival materials on the history of Volyn and Lutsk, unique videos and newsreels. Virtually you can walk through the gallery halls, look through the exhibition catalogues of the Volyn's artists, immerse youself into the past of our land, view documentaries about contemporary art and unique videos about our town. The web-site is constantly updated with interesting information. Perhaps, having watched its pages you will readily visit the gallery... And otherwise, on visiting a real exposition you may feel a need to deepen your impressions, become acquainted with the artists, leave your comments, learn something new about the history of Volyn. We are open to you!
   I hope, you will enjoy staying with us and become our regular visitor!
   Yours faithfully,
Volodymyr Marchuk