Проекти пам'ятника Данилу Братковському

Положення про конкурс на кращу ідею та місце спорудження пам’ятника Данилу Братковському

1.Загальні положення.

1.1.Цей конкурс проводиться в рамках Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 №2137, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 №1181, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30.11.2004 №231/806, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2004 за №1588/10187, відповідно до рішення Луцької міської ради від 25.12.2012 №51/21 «Про вшанування пам’яті святого мученика Данила Братковського, страстотерпця Волинського».

1.2.Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу на кращий проект пам’ятника святому мученику Данилу Братковському, страстотерпцю Волинському.

1.3.Предметом конкурсу є встановлення пам’ятника на території Державного історико – культурного заповідника в місті Луцьку (вулиці Братковського, Данила Галицького, Глушець, майдан Братський міст).

2. Мета та завдання конкурсу.

2.1.Мета конкурсу – визначення кращої ідеї спорудження пам’ятника та кращого виконавця серед творчої еліти скульпторів, які відзначилися в Україні значним творчим доробком.

2.2.Основним завданням конкурсу є втілення проектних пропозицій для увіковічення пам’яті святого мученика Данила Братковського.

3. Основні умови проведення конкурсу.

3.1.Замовником конкурсу є виконавчий комітет Луцької міської ради, організатором - управління містобудування та архітектури міської ради.

3.2.Організатор конкурсу несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, які виконали у встановлені терміни і в повному обсязі умови та програму конкурсу, а також забезпечує зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу та протягом місяця після публікації його підсумків.

3.3.Учасниками конкурсу на кращу ідею та місце спорудження пам’ятника Данилу Братковському можуть бути скульптори – члени Національної спілки художників України та дипломовані архітектори відповідно до запрошень, які будуть надіслані у письмовій формі за підписом міського голови.

3.4.Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну

документацію, а також особи, які безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.

3.5.Матеріали проектів подаються на конкурс анонімно під девізом у формі шестизначного числа.

3.6. Склад проектних матеріалів , що подаються на конкурс:

- скульптурна пропозиція встановлення пам’ятника в масштабі 1:10, 1:20;

- ідея просторового та архітектурного вирішення пам’ятника в структурі існуючої забудови (макет М 1:50, 1:100, 1:200);

- перспективні та графічні зображення на підрамках (0,8м х 1,2м);

- всі демонстраційні матеріали шифрувати шестизначним числом;

- пояснювальна записка;

- скріплений конверт з прізвищами авторів проекту, їх місцем проживання, паспортними даними;

- на конверті позначити шифр у вигляді шестизначного числа.

3.7.Переможцю конкурсу буде замовлено виконання пам’ятника.

4. Організаційне забезпечення конкурсу.

4.1.Організатор конкурсу:

- організовує проведення конкурсу та оцінки проектів журі конкурсу;

- несе відповідальність за дотримання умов конкурсу перед його учасниками, а також забезпечує зберігання конкурсних проектів у період проведення конкурсу ;

- організовує творче та громадське обговорення конкурсних проектів.

4.2.Журі конкурсу:

4.2.1.На своєму засіданні розглядає надані проекти, перевіряє їх відповідність умовам конкурсу, визначає кращі ескізні проекти з числа поданих, присуджує премії;

- відповідність проекту умовам та вимогам конкурсу;

- естетичність та оригінальність рішень.

- гармонійність сполучення з ландшафтним оточенням та існуючою забудовою Державного історико – культурного заповідника в місті Луцьку.

5. Процедура проведення конкурсу.

5.1.Підставою для оголошення конкурсу є рішення Луцької міської ради від 25.12.2012 №51/21 «Про вшанування пам’яті святого мученика Данила Братковського, страстотерпця Волинського».

5.2.Конкурсна документація надається в управління містобудування та архітектури Луцької міської ради за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, каб. 19, тел. 77 - 78 - 63.

5.3.У ході проведення конкурсу учасники мають право звертатися, у разі потреби, до організатора конкурсу для одержання додаткової інформації.

5.4.Організатор конкурсу приймає ескізні проекти для участі у конкурсі з 20 січня по 20 травня 2014 року.

5.5.Матеріали, подані пізніше 20 травня 2014 року, до участі в конкурсі не допускаються.

5.6.У разі порушення процедури проведення конкурсу, інших умов цього Положення, учасники мають право оскаржити таке порушення в заяві до голови журі протягом 3 днів після оголошення результатів конкурсу.

При виявленні порушень голова журі може призначити повторний розгляд ескізних проектів.

6. Преміальний фонд та підбиття підсумків конкурсу.

6.1.Для виплати грошової винагороди переможцям конкурсу встановлено преміальний фонд 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень:

- перша премія 10000 (десять тисяч) гривень;

- друга премія 5000 (п’ять тисяч) гривень.

6.2.Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не менше двох ескізних проектів, з яких хоча б одному журі конкурсу вважає за можливе присудити премію.

6.3.Вибір переможців у конкурсі вважається правочинним, якщо на засіданні присутні 2/3 членів журі конкурсу, і рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх.

6.4.Журі конкурсу ухвалює рішення стосовно кожного з проектів окремо і починає з присудження першої премії. Рішення ухвалюється шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, поданих за конкурсний проект, голова журі має право вирішального голосу.

6.5.Підставою для визначення переможців є протокол з рішенням журі конкурсу про переможця конкурсу.

6.6.Рішення журі конкурсу, присудження премій підписується головою журі його заступником та секретарем. Управління містобудування та архітектури у двотижневий термін готує проект рішення про підбиття підсумків для затвердження їх виконавчим комітетом міської ради.

6.7.Премійовані конкурсні проекти переходять у власність замовника конкурсу.

6.8.Виплата грошової премії здійснюється в місячний термін після затвердження результатів конкурсу виконавчим комітетом

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич