:: ART GALLERY :: ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ ::
На головну

Пленери


 


Міжнародний пленер скульптури малих форм "ПАМ'ЯТЬ КРIЗЬ ПРИЗМУ ВIКIВ"
м. Луцьк 2001


ОРГАНIЗАТОРИ ТА НАТХНЕННИКИ

Луцький мiськвиконком
Волинська органiзацiя Нацiональної спiлки художникiв України
Мiське управлiння мiстобудування та архiтектури
МIЖНАРОДНИЙ ПЛЕНЕР СКУЛЬПТУРИ МАЛИХ ФОРМ
"ПАМ'ЯТЬ КРIЗЬ ПРИЗМУ ВIКIВ"
10-30 липня 2001 року, М.Луцьк

МЕТА
Метою проведення даного заходу, що об'єднує велику групу сучасних митцiв, є висвiтлення аспектiв творчостi, якi розкривають важливi вiяння в новiй українськiй образотворчiй культурi. Участь у роботi пленеру вiзьмуть художники, критики та мистецтвознавцi. Упродовж роботи учасники пленеру матимуть нагоду ознайомитись з iсторiєю мiста та його визначними мiсцями. Шанувальникам мистецтва скульптури буде надана можливiсть спостерiгати за працею вiдомих майстрiв, обмiнюватись думками та iдеями на зустрiчах з авторами. Створенi з каменю скульптури малих форм, що будуть розмiщенi на вулицях та у скверах мiста, стануть вiнцем працi художникiв. По закiнченнi пленеру у свiт вийде каталог.

ЧАС ТА МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Пленер вiдбудеться на вiдкритiй мiсцевостi у мальовничому куточку мiста поблизу фонтанiв при входi до парку культури та вiдпочинку iм. Лесi Українки (вул. Глушець). Термiн проведення пленеру з 10 по ЗО липня 2001 року.

УМОВИ

1. До участi у мiжнародному пленерi скульптури запрошуються вiдомi художники з України та з-за кордону.
2. Учасникам пленеру буде наданий матерiал (пiщаник) об'ємом 1-2 м3, а також частково iнструменти для виконання однiєї-двох скульптур, якi залишаться у розпорядженнi мiськвиконкому. Авторам, якi матимуть бажання та час виконати бiльшу кiлькiсть скульптур, буде надано можливiсть використати їх на свiй розсуд. Крiм того, кожному скульптору, який виявить бажання створити скульптуру з каменю, будуть створенi сприятливi умови проживання та побуту.
3. По закiнченнi пленеру твори будуть розмiщенi на вулицях та у скверах мiста.
4. Органiзатори зобов'язуються виготовити каталог напрацьованих на пленерi творiв, висвiтлити вiдкриття, функцiонування та закриття пленеру в засобах масової iнформацiї.
5. Учасники пленеру отримають винагороду за творчу працю в розмiрi 1000 (одна тисяча) гривень. Три переможцi будуть вiдзначенi особливо.

ФIНАНСУВАННЯ
Фiнансування пленеру здiйснюється за рахунок спонсорiв мiста.

АДРЕСА ОРГАНIЗАЦIЙНОГО КОМIТЕТУ

вул. Б.Хмельницького, 21, М.Луцьк, Україна 43025. Тел.: +38 /03322/ 242-40

КЕРIВНИЦТВО

Кривицький Антон Федорович голова Луцького мiськвиконкому;
Герасимюк Леонiд Васильович керiвник пленеру, начальник управлiння мiстобудування та архiтектури М.Луцька;
Матвiїв Ярослав Володимирович головний художник мiста;
Марчук Володимир Павлович голова правлiння Волинської органiзацiї Нацiональної спiлки художникiв України.

ПРОГРАМА

10-11 липня Зустрiч учасникiв пленеру в Луцьку. Органiзацiя побуту. Зустрiч у мiськiй Радi з представниками влади мiста. Ознайомлення з мiстом.
12-14 липня. Робочi днi.
15 липня. Вiдпочинок.
16-21 липня. Робочi днi.
22 липня. Вiдпочинок.
23-26 липня. Робочi днi.
27-28 липня. Робочi днi. Пiдготовка фундаментiв та встановлення скульптур у зазначених мiсцях.
ЗО липня. Урочисте закриття пленеру. Нагородження часникiв. Концерт. Прощальна забава.
1 серпня. Вiд'їзд учасникiв пленеру.

УЧАСНИКИ ПЛЕНЕРУ:
1. Федик Зеновій, м. Київ. Україна.
2. Білик Микола, м. Київ. Україна.
3. Куций Степан, м. Переяслав-Хмельницький. Україна.
4. Білик Назар, м. Київ. Україна.
5. Дідур Денис, м. Київ. Україна.
6. Мотика Ярослав, м. Львів. Україна.
7. Микитюк Іван, м. Львів. Україна.
8. Гарбуз Роман, м. Львів. Україна.
9. Тканко Дмитро, м. Львів. Україна.
10. Паночко Мирослав, м. Львів. Україна.
11.Гурмак Василь, м. Львів. Україна.
12.Василюк Леонід, м. Львів. Україна.
13.Павлюк Микола, м. Івано-Франківськ. Україна.
14.Данилюк Валентин, м. Івано-Франківськ. Україна.
15.Зінець Сергій, м. Коломия. Україна.
16.Корж Богдан, м. Ужгород. Україна.
17.Карпенко Юрій, м.Тверь. Росія
18.Грущенкова Олеся, м. Брест. Білорусія.
19.Герасименко Павло, м. Брест. Білорусія.
20.Дацюк Ірина, м. Луцьк. Україна.
21.Дацюк Іван, м. Луцьк. Україна.
22.Головань Микола, м. Луцьк. Україна.
23.Волошнік Іоланта, м. Варшава. Польща.
24.Пліневіч Лешек, м. Варшава. Польща.
25.Франдшек Кристоф, м. Люблін. Польща.
26.Мисловский Тадеуш, м. Нью-Йорк. США.
27.Ян Скіба, Польща.
28.Зідка Міхал, Польща.
29.Кудлаєнко Дмитро, м. Вінниця. Україна.
30.Кудлаєнко Григорій, м. Вінниця. Україна.
31.Усманов Руслан, м. Брест. Білорусія.
32.Тимків Іван, м. Луцьк. Україна.
33.Юрченко Оксана, м. Луцьк. Україна.Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити

Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити
Збiльшити