Ясинський Богдан

Луцьк

Ясинський Богдан

1951 28.08 - народився в с. Зелений Гай Львівської області. Неповну середню освіту здобув у школі в сусідньому селі Мильчиці.
1967–70 - продовжує навчання
у Нижанковецькому художньо-ремісничому училищі Старо Самбірського району
1974 - 79 - навчався в Львівському державному інституті прикладного і декоративного мистецтва. Викладачі І. Лазеба, В.
Овсійчук, Д. Крвавич.
1979 - переїздить до м. Луцька. Творчу
діяльність розпочинає у Волинських художньо-виробничих майстернях.
1992 - член НСХУ.
1999 - член Національної спілки дизайнерів України.
1992– 1994 - створив іконостас для церкви у с. Мильчиці Городоцького району.
1998–2004 - здійснив реставрацію іконостасу та розписів церкви у с. Стоянів
Радехівського району на Львівщині.
1996 - викладач кафедри дизайну факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького технічного університету (тепер – Луцький національний технічний
університет).
Учасник республіканських, регіональних та міжнародних художніх виставок, зокрема:
1988 - "50 років створення СХУ", Київ, Україна.
1988 - "Живописна Україна", Київ, Україна.
1990 - "Малюнок та акварель", Київ, Україна.
Персональні:
2003, 2005, 2013, 2020 - Луцьк

Література:

Ясинський Б. І. Основи скульптури для дизайнерів : навч.

посіб. / Б. І. Ясинський. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 164 с.

***

Волинь / Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. наук. т-во геральдики і

вексилології ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Поліграфкнига,

2006. – С. 318.

Про художника Б. Ясинського – с. 254.

Композиція // Терен : літ.-мист. журн. – Луцьк, 2004. – Ч. 1. – С.

30–31 ; Ч. 2. – С. 30–31 ; Ч. 3. – С. 30–31.

Навроцька З. Одухотворити камінь / З. Навроцька // Артанія :

альманах. – Київ, 2013. – С. 26– 27.

Вербич В. Притчі про нетлінний скарб життя / В. Вербич //

Сім’я і дім. Нар. трибуна. – 2005. – 15 верес. – С. 8.

Гаврилюк О. Скульптура, яка оживає / О. Гаврилюк // Луцьк.

замок. – 2013. – 11 квіт. – С. 8.

Головенко Т. Поезія акварелей Богдана Ясинського /

161

2021 Календар знаменних і пам’ятних дат Волині

Т. Головенко // Волинь. – 2003. – 15 лип.

Гуменюк Н. Богдан Ясинський : колекція з шухляди /

Н. Гуменюк // Віче. – 2003. – 3 лип. – С. 3.

Довершений світ очима художника // Волинь. – 2005. – 15

верес. – С. 1.

Комарук О. Вересневі акварелі / О. Комарук // Аверс-прес. –

2005. – 15 верес. – С. 4.

Міщенко Г. Синкретизм жанру Богдана Ясинського /

Г. Міщенко // Образотворче мистецтво. – 2004. – № 1. – С. 74–75.

Навроцька З. Асоціативні метафори Богдана Ясинського /

З. Навроцька // Луцьк. замок. – 2003. – 9 жовт. – С. 2.

Ювілеї : акварелі літ Богдана Ясинського // Волинь-нова. –

2011. – 27 серп. – С. 1.

***

Старикова О. 28 серпня 60 років від дня народження

Б. І. Ясинського (1951) – українського художника / О. Старикова

// Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік / Упр.

культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин.

ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С.

Ксендзук. – Луцьк, 2010. – С. 83–85.

Ясинський Богдан // Волинські художники : Нац. спілка худож.

України : [буклет]. – Луцьк, 2006. – С. 24