На головну
Володимир
988-1795.
Володимир-Волинський з 1795.

1199 - 1341 столиця Волинсько-Галицького князiвства.


Владимир-Волынский

966 - перша лiтописна згадка про мiсто Лодомир.

988 - перша лiтописна згадка про мiсто Володимир ("Повесть временних лет").

988 (995) - Всеволод Володимирович отримав від батька Володимира мiсто Володимир.

992 - збудований храм святого Василя в честь перемоги Київського князя над бiлими хорватами. Збудований дружинниками Володимира Святославовича за один день. Храм знищила татаро-монгольська навала 1241 року.

992 - на основi Християнського собору пiд назвою “Стара Катедра” заснована епіскопська кафедра, одна з найбільших після Київської, де правили i потiм спочили святi: Стефан І (згад. 992), Стефан ІІ (1090-1094), Амфiлохiй (1105-1122). Єпископат дiяв у Володимирi з 992 по 1404 роки. З 1404-єпископат вiдомий пiд назвою Володимирсько-Берестейський.

1076 - володимирський стіл заняв князь Олег Святославич.

1078 - володимирський стіл заняв князь Ярополк Ізяславич.

1097 - заради перевiрки шкiл та вчителiв приїжджав лiтописець Нестор.

мiсто мало троє ворiт - Київськi, П'ятницькi та Гридшинi.

1123 – князь Ярослав (син великого князя Святополка II Ізяславича) був вбитий при спробі повернути Володимир.

1099 – князь Мстислав (син великого князя Святополка II Ізяславича) був вбитий при облозі Володимира.

Х-ХIII ст. - в мiстi було побудовано понад 20 храмiв i палацiв (вiсiм кам’яних).

1160 - завершено будiвництво Успенського собору.

XII ст. - в Богородичному монастирі с. Городища біля Володимира був написаний «Апостол» — один з найповніших списків перекладу з грецької діянь і послань апостольських. Відомий в науці як «Христинопільський апостол» (за місцем зберігання у XVIII ст. в Христинопільському монастирі в Галичині).

1199 - володимирський князь Роман Мстиславич приєднав до волинської землi галицьку. До 1341 - Володимир був столицею Волинсько-Галицького (Галицько-Волинського) князiвства.

1198 - мирний догові князя Романа Мстиславича з Угорщиною.

1202 - похід Романа Мстислаича на половців та визволення Києва, котрий Рюрик з половцями захопив та спалив.

1204 - Папа Інокентій запропонував Роману Мстислаичу папську корону і "меч апостола Петра" від чого він відмовився.

1205 - польські князі Лешко і Кондрат вбивають Романа Мстислаича. Поскільки його малолітні сини не в змозі стати його правонаступниками, Волинь починають раздирати війни з поляками і угорцями.

1221 - Данило Романович стає князем Волинським.

1231 - "І в німецькій землі я такої фортеці не бачив. Бо стояли озроєні воїни, і виблискували щити і військо, як сонце" промовив угорський король Андрій за Іпатіївським літописом.

1239 - Данило Романович приєднав до Волинської землі Київ.

1241 - мiсто розорене монголо-татарами під проводом хана Батия."І прийшов він до Володимира і взяв його списом, і вибив його без пощади" Літопис Руський.

1241 - князь Данило переніс столицю в новозасноване ним місто Холм.

1245 - Ярославська битва (біля міста Ярослав в Галицько-Волинськой Русі). Перемога Даниила Романовича над угорсько-польским війском „xоругов його роздер навпiл", „Данило ж гнав через яр глибокий на угрiв i русь, бив їx [i] журився про брата, не знаючи, [що з ним]. Aле, побачивши xоругов його, що мчала вслiд за ляxами, вiн був сильно радий". Лiтопис руський.

1253 - Коронування в Дорогичині послами римського папи Інокентія IV князя Данила Галицького королем Русі.

1259 - мiсто розорене монголо-татарами під проводом хана Бурундая.

1283 - мiсто розорене монголо-татарами під проводом хана Телебурга.

1289 - князь Мстислав Данилович одержує від Володимира Даниловича місто Володимир.

Галицька митрополія: в 1303-1308 рр., 1345-1347 рр., в 1371-1378 рр.

1316 - син Юрія Львовича, Анндрій володіє Володимиром.

1325 - після трьох річного боярського правління на володимирський стіл сідає Болеслав Тройденович (онук Юрія Львовича) вихрещений на православного під іменем Юрія ІІ.

1331 - залишивши резиденцію в Москві у Володимирі перебуває митрополит всієї Русі Фегност.

1331 - Юрій ІІ одружується з дочкою великого кніязя Литовського Гедиміна.

1320 - Гедимін приєднав до Литви Володимирські землі.

Києво-Литовська митрополія: в 1356-1362 рр., в 1415-1419 рр.;

1325 - Володимиру надано Магдебурзьке право вільного Європейського міста.

1470 рр. - в Успенському соборi брав шлюб з московською княгинею Анною (сестрою Дмитрія Донського) Дмитрiй Михайлович Боброк (Син литовського князя на Волині Коріата-Михайла Гедиминовича) - волинський герой Куликовської битви.

Наприкiнцi XIII - початку XIV столiття у Володимирi писався Галицько-Волинський лiтопис (Волинська частина).

1340 - після смерті Юрія ІІ (отруєнні) Любарт підкорив Володимир отримавши титул великого князя Русі й Луцька.

1349 - Казимир еликий заволодів Луцьком, Володимиром Хломом і рештою Волині.

1351 - Казимр полонив Любарта але він утік і ще раз опанував краєм до 1365 р.

1360 - будівництво мурованого Володимирського замку намісником польського короля Казимира ІІІ, Олександром Кориатовичом.

1370 - після смерті Казимира ІІІ, Любарт повертає Володимир до Луцька.

1387 - Володимирські землі, були захоплені Польсько-Литовською державою.

1432 - Ягайло віддав Сигизмундові Кейстутовичу Волинь.

1494 - епископ Вассіан "возобновил" Храм.

1500 - місто спалено синами Кримського хана Менглi-Гiрея.

1569 - Володимирські землі загарбала Польща.

1588 - князь Костянтин Острожський реформує давню школу при православнiй кафедрi, призначаючи двох вчителiв з слов'янської та грецької. На початку 17 ст. школа переходить пiд патронат єпископа Iпатiя Потiя. Його наступник реєструє її на зразок єзуїтських колегiй, пiзнiше ця школа переходить до Василiан.

Унія: з 1596-1616 р.; з 1625-1795 р.

1593-1652 - у Володимирi вiдбувалися саймишi Волинського воєводства.

1595 - двоє православних єпископів - Кирило Терлецький та Володимирський — Іпатій Потій відправилися до Риму, де перед папою Климентом VIII визнали зверхність папи над руською Церквою. 1627 - указом царя московського Олексія Михайловича та патріарха Філарета звелено було книги українського друку зібрати і на пожежах спалити із суворою забороною будь-коли в майбутньому купувати українські книги.

1648 - мiсто було визволене вiд польського гнiту вiйськом Богдана Хмельницького.

1657 - місто пограбоване та спалене шведами.

1698- Теофан (Феофан) Прокопивич (сiмнадцятирiчний) прийшов до Володимир-Волинського катедрального монастиря, де в резиденцiї епископа було католицьке училище в котре він був зарахуваний учнем вищого класу. Виявилось, що знання Прокоповича перевищують освiтнiй багаж вчителiв, i вiн входить до скпаду викладачiв як учитель риторики й поетики. Незабаром прийшов наказ Ватикану вiдрядити уніата Прокоповича, поета i знавця мов, до Риму.

1786 - дозволено Володимирським Василiанам вiдкрити у мiстi свою аптеку (першу на Волинi).

1774 - Король Станiслав-Август пiдтвердив мiсту магдебурське право.

1795 - пiсля третього подiлу Речi Посполитої Володимир приєднано до Росiї, як повiтове мiсто. новоутвореної Волинської губернiї за наказом Катерини перейменовано у Володимир-Волинський.

1795 - Володимир ввійшов в Житомирську епархію.

1795 - після загарбання Волині Росією колегіум перейменовано у п'ятикласне училище.

1831 - закрите василіанське училище.

1847, 1863, 1876 рр. - царськими указами і циркулярами забороняється українська література, друкування україномовних книг.

1869 - вiдкрито двокласну росiйську повiтову школу.

1863 - св. Йосафат (уродженець Володимира) оголошений Апостольською Столицею (Ватиканом) небесним покровителем Польщі і Русі-України.

1864 - у місті налiчується 5922 жителiв.

1869 - у Володимирi-Волинському вiдкрито двокласну росiйську повiтову школу.

1887 - засноване Православне Свято-Володимирське Братство.

1891 - відновлено Житомирське і Волинське вікариатство.

1892 - у місті налiчується 8836 жителiв.

1908 - залiзниця сполучила Володимир-Волинський з Ковелем, а тим самим з Варшавою та Києвом.

1915 - Володимир-Волинський зайняли австро-німецькi вiйська (у складі яких були Українські Сiчові Стрiльцi). Пiд час окупацiї мiстом командував вiйськовий посадник - українець Гнат Мартинець.

1915 - при сприяннi Українських Сiчових Стрiльцiв, відкрилися українські школи, котрі були заборонені Польщею та Росією.

1918 - влада в місті перейшла петлюрівцям.

1919 - місто окупували поляки.

1920 - 7 серпня місто зайняли війська советської Роії, 44 стрілецька дивізія під командуванням І.Н. Дубового.

1920 - 13 вересня місто окупували поляки і петлюрівці.

18-го березня 1921 року в Ризі підписано мировий договір між Польщею та советською Росією. Польща визнала Українську Советську Соціялістичну Республіку. Правобережна Україна була поділена: Холмщина, Підляшшя, Західня Волинь та Західне Полісся дісталися Польщі, Східня Волинь — советській Росії. Окупанти всіма засобами придушували українську культуру, здійснювали політику насильницького ополячування українського населення. Закривались школи та культурно-освітні установи.

Володимир-Волинськиий УР підтримувався підрозділами 87-й стрілецької дивізії, у якій зовсім не було танків. Однак при нападі Німеччини 22 червня в 12:00 дивізії пропонувалося одержати п'ять танків Т-18 на станції Устилуг. Оскільки танки не мали озброєння і двигунів, для них пропонувалося виготовити найпростіші пристосування для озброєння ручним кулеметом ДП і установити 23-24 червня на місцевості як нерухомі вогневі крапки для обстрілів мертвих просторів, дефіле, тіснин і т.д.

2001 - у центральній, історичній частині міста утворено історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир".

1996 - Свято-Успенський собор належить МОСКОВСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ УПЦ (Володимир-Волинській єпархії).

художники
події
ресурси


 

Перші лiтописні згадкі про мiсто.


На сайті ІЗБОРНИКЛІТОПИС РУСЬКИЙ за Іпатським (Іпатіївським) списком.
ПовЂсть временныхъ лЂтъ.
Въ лЂто 6494 [986] — въ лЂто 6504 [996]

...Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земля его. Было же у него 12 сыновей: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвизд, Судислав. И посадил Вышеслава в Новгороде, Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове, а Ярослава в Ростове, Когда же умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, Святослава в Древлянской земле,Всеволода во Владимире, Мстислава в Тмутаракани...


ЛІТОПИС РУСЬКИЙ
Літопис Руський в якому є перша згадка про Володимир.ХРОНІКА ЛИТОВСЬКА Й ЖМОЙТСЬКА.
О забитю князя Войселка от Лва князя 42 руского. Року 1298. Войселк 43, великий князь литовский и жъмойтский 44, зобравши войско Ъ з литвы, жъмойтов 45 и ятвягов по смерти Данила, кроля 45А руского, взял и опановал килка замков руских подчас интерегнум, a потом 46 тягнул на Волынь, хотячи Лву Даниловичу выдрати з рук Володимер.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ


Орест Субтельний. Історія України. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО


ФОТО ТА ПОЧТОВІ ЛИСТІВКИ. /каталог/.
Wolyn

Wolyn


ГЕРБИ ТА ПЕЧАТКИ /каталог/.Wladimir Wolynski


Wladimir Wolynski


КАРТИ.Wolyn
Волинська земля. 1054-1132 рр.

halytske
Волинсько-Галицьке князівство. ХІІІст.


Графіка. Живопис.
Розвалини храму Успіння пресв. Богородиці в Володимир-Волинську /Мстиславський собор/. Західна сторона. Північна сторона.
Гравюра на металі.

Volodymyr-Volynskiy
Церква св. Василя в Володимир-Волинську.
Гравер Вейєрман.

Volodymyr-Volynskiy
Руїни храму Успіння в Володимир-Волинську "Стара катедра"
Гравер Вейєрман.

Wolodymyr-Wolynskyj
Біля руїн старого собору. Ф. Костишевський. 1860. Малюнок.

Wolodymyr-Wolynskyj
Собор в Володимирі. Малюнок, 19 ст.


Володимир-Волинський собор

"Володимир-Волинський собор" Л.Хведчук.
ліногравюра.

Успенська церква в м. Володимир-Волинську

"Успенська церква в м. Володимир-Волинську" Л.Хведчук.
ліногравюра

Wladimir Volynsk
Володимир-Волинський. Базиліанський костел із сторони р. Луги
папір, олівець, акварель, 21,6 x 28,5.

WLODZIMIERZ WOLYNSKI
Володимир-Волинський. Каплиця Святого Йосафата
папір, олівець, акварель, 21,6 x 28,5,

 

СУЧАСНЕ ФОТО.Храм Святого Василя Х ст.
За мiсцевими переказами князь Володимир, повертаючись з походу проти бiлих хорватiв в 992 р., зупинився в м.Володимир-Волинському.....>>>

Христорiздвяний собор (колишнiй костел єзуїтiв Серце Iсуса)
Костел побудований в межах старого (окольного) мiста. Його схiдний тильний фасад виходить до заболоченої мiсцевостi.....>>>

Костел Iоакiма та Анни (монастир капуцинiв).
Перший костел Iоакiма та Анни побудований у 1554 роцi з дерева на пожертвування княгинi Анни Збаражської в 1751р.....>>>

Миколаївська церква.
В 1780 роцi у Володимирi-Волинському була побудована каплиця св.Iосафата Кунцевича ....>>>


Wolodymyr-Wolynskyj
Успенський собор.
1160 р.

Wolodymyr-Wolynskyj
Дзвіниця Успенського собору.

Успенський собор
Успенський собор.

Wolodymyr-Wolynskyj
Каплиця-ротонда

Wlodzimierz Wolynski
Василівська церква-ротонда.
кін. ХIII ст.

Wlodzimierz Wolynski
Монастирський Собор Різдва Христового (Христорiздвяний собор).
1718 - 1755 рр.

Wlodzimierz Wolynski
Миколаївська церква.
1780 р.

Георгіївська церква
Георгіївська церква. Греко-католицька церква.

Wlodzimierz Wolynski
Костел Іоакима та Анни.
1790р.

Кафедральний Собор Успiння Пресвятої Богоматерi.Wlodzimierz WolynskiWlodzimierz Wolynski

7


ВОЛОДИМИРСЬКІ РУКОПИСИ.
/каталог/.Wlodzimierz Wolynski


ВОЛОДИМИРСЬКІ РУКОПИСИ

ВОЛОДИМИРСЬКІ РУКОПИСИ

ДАНИЛО РОМАНОВИЧ (ГАЛИЦЬКИЙ) 1205-1264.
/каталог/.ДАНИЛО РОМАНОВИЧ

ДАНИЛО РОМАНОВИЧ 

КНЯЗІ ВОЛОДИМИРСЬКІ.КНЯЗІ ВОЛОДИМИРСЬКІ /таблиця/.


НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Д. Дорошенко.

VII. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. М. Антонович

Розділ VII. КНЯЖА ДОБА (XII - XV ст.)

ВОЛИНСЬКА ЗЕМЛЯ. Н. Полонська-Василенко. Історія України 1995. Т. 1. Українська держава Х-ХІV століть.


ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬКОВИЧ.


ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ.
Перший князь Володимирський, син Володимира Святого від Рогнеди В 988 р. (по одних літописах, а по других - в 987 і 990 роках) він отримав від батька в уділ Володимир (Волинський), - а по сказанию Стурлезона, в 1015 р. Всеволод прибув в Швецію і сватався там до вдовствующей королеве Сигриде Сторраде, но по ее приказанию был убит. "Полное собрание российских летописей" (I, 34, 52; II, 250, 259; V, 2, 112, 120; VII, 294, 313). А. Э.

СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ.


ЯРОПОЛК ЯРОСЛАВИЧ. 1078 - 1087
В год 6592 (1084). Приходил Ярополк к Всеволоду на Пасху. В это же время побежали два Ростиславича от Ярополка и, придя, прогнали Ярополка, и послал Всеволод Владимира, сына своего, и выгнал Ростиславичей, и посадил Ярополка во Владимире. В тот же год Давыд захватил греков в Олешьи и отнял у них имущество. Всеволод же, послав за ним, привел его и дал ему Дорогобуж.

МСТИСЛАВ ІЗЯСЛАВОВИЧ.
Правнук Володимира Мономаха. Помер 1170 в Владимирі-Волинському. Князь Волинський і великий князь Київський.


РОМАН МСТИСЛАВИЧ.
Приєднав до свїх земель Галичину і утворив князівство рівне по території Німецькій імперії. Володимирський князь з 1170, галицький князь з 1188, 1199, галицько-волинський князь з 1199.


Wlodzimierz Wolynski
Мстислав Ізяславович будівничий Успенського собору.
Жив:?-1170 Правив:1157 - 1170

Wlodzimierz Wolynski
Роман Мстиславич.
Жив:? - 1205 Правив:1170 - 1205
Приєднав Галичину до Волині.

Wlodzimierz Wolynski
Святослав Ярославич.
Жив:1027-1076 Правив:до 1054


Wlodzimierz Wolynski
Ізяслав ІІ Мстиславич Володимир-Волинський. Жив:1097-1154 Правив:1149 - 1151

danylo_gal
Волинський князь. Малюнок поч. 18 ст. Історія України. М.Грушевський.

Ярополк
Яропол з Волині


Король Юрій
Король Юрій І. Львович(1300 рр.) „Король Руський, Великий князь Київський, Володимиро-Волинський, Галицький, Луцький і Дорогичинський”.


Болеслав
Князь Юрій ІІ Болеслав (до 1336)


 

ІСТОРИЧНІ ОСОБИ.Агатангел Кримський
1871 - У місті Володимирі-Волинському в сім'ї нащадка бахчисарайського мулли та литовської польки народився Агатангел Юхимович Кримський, український історик, фольклорист, літературознавець, письменник, перекладач, професор. У 1889 р. закінчив Колегію Павла Галагана у Києві, у 1892 р. - Лазаревський інститут східних мов (Сирія), у 1896 р. — Московський університет. Був одним із організаторів Української Академії Наук, директором заснованого ним же Інституту української мови (сьогодні - Інститут мовознавства НАНУ). Лишив після себе понад 1000 наукових праць, 26 томів монографічних досліджень. У 1941 році Агатангела Кримського заарештовано за український націоналізм, а 25 січня 1942 р. він помер у Кустанайській тюрмі НКВД. За рішенням ЮНЕСКО 1996 рік було оголошено роком Агатангела Кримського.


Святий Йосафат Кунцевич
Святий Йосафат Кунцевич народився у Володимирі-Волинському 1580 року і під час св. Хрещення отримав ім'я Іван. У 1604 році він вступив до василіянського Святотроїцького монастиря у Вільно і отримав чернече ім'я Йосафат. Наприкінці 1608 року його було висвячено на священика. У 1617 році став єпископом Полоцьким, а через рік - архиєпископом. Його великою заслугою, як архимандрита, є реформа Василіянського Чину, яку він провів разом із митрополитом Йосифом Рутським. Перший святий уніатської Церкви св. Йосафат, канонізований у 1863 р. Ватиканом, небесний покровитель Польщі і Русі-України. Нетлінні мощі св. Йосафата спочивають у базиліці Святого Петра у Ватикані.


Іпатій Потій
Іпатій Потій (Поцей). Володимирський єпископ. (Похований в Успенському соборі)
1930 рр. олія, полотно.

Jozafat Kuncewicz
Йосафат Кунцевич уніатський єпископ.
Полотно, олія.

Фефан Прокопович  PROKOPOVICH
Теофан Прокопович (в миру Єліазар, Єлісей, Єлисій, чернече ім’я — Теофан, Фефан) майбутній архиепископ. 1698 навчався та викладав в католицькому училищі Володимирського катедрального монастиря.


Агатангел  Кримський
Агатангел Кримський.Епископ Модест
Волинсько-Житомирський архіепископ Модест.
Опікун братства, 1900 р. освятив відновлений Успенський храм.


Великий князь Костянтин Костянтинович
Великий князь Костянтин Костянтинович.
Був присутній на освяченні собору 1900 р.


МІСТА КНЯЗІВСТВА.
Підляшшя, Холмщина та Берестейщина.
/каталог/


МІСТА ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ.Леонтій ВОЙТОВИЧ. КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль Історико-генеалогічне дослідження 6.5. КНЯЗІ І МІСТАWlodzimierz Wolynski


Археологія.


Графити
Графіті на шиферній дошці Василівської церкви 14 ст.

Успенський собор
Архітектурна деталь Успенського собору.

Wlodzimierz Wolynski
"Росчоси" на цеглі. Церква "Стара кафедра" П. А. Раппопорт. Строительное производство Древней Руси (X-XIII вв.)

Wlodzimierz Wolynski
Запрестольний хрест-голгофа в кіоті
ХV ст. Успенський собор.


УСТИЛУГ. /каталог/
М. Врубель. Портрет Бромирського П.

І. Стравинський записує наспів лірника.