На головну

Жидівське друкарство на Волині.

Жидівське друкарство на Волині

Найстаршою жидівською друкарнею на Волині була друкарня в Острозі. Видання цеї друкарні широко розходилися не тільки на Волині, але також і по Поділлі та Київщині. Пізніше вона припинила своє існування, але 1792 р., з дозволу власника міста Малаховського, місцеві міщани — Шмуль Беркович та Арон Йосійович знову відкрили жидівську друкарню. З дозволу Рижської цензури вони друкували багато своїх релігійних книжок. Ця друкарня проіснувала аж до нових часів, і тільки 1832 р. її закрито з наказу уряду.

м. Полонне з 1788 р. заклав друкарню Шмуль Беркович.

м. Корець, Новоград-Волинського повіту, з 1790 р. заклав друкарню Шмуль Беркович.

м. Славуті, Заславського повіту, з дозволу дідича кн. Сангушка, з 1790 р. заклав друкарню Мошко Пинхасович.

м. Дубно жидівську друкарню заклав кн. Любомирський 1802 р., а 1804 р. її вже веде Йона Якубович.

м. Житомир з 1803 р., з дозволу губернського правління, заклав жидівську друкарню Гершко Шимонович.

Принятия Положение Российского кабинета министров от 27 октября 1836 года о закрытии всех еврейских типографий в Западных Российских губерниях в целях усиления надзора за умонастроениями еврейского населения.

Talmud Jerushalmi  Zeraim Zhitomir
Єрусалимський Талмуд. Житомир. 1866 р.
Посланіє Єремії
Острог. 1740 р.

Рівно. 1902 р.
Bas Einai, Dubno 179
Дубно. 1798 р.
Likutei Muharan, Ostrog 1808
Острог. 1808 р.
Lu'ach Birchas Hanehenin, Korzec 1801-3
Корець. 1801 р.
Talmud
Вавілонський Талмуд. Трактат Менахот, типографія братів Шапіро, Житомир. 1860 р. Дубно. 1798 р.
Посланіє Єремії

Жидівсько-російський словник. 1876. ІІ частина. Житомир, типографія И.М. Бакста, 223 с. + VI с.) містить 15 тисяч найбільше вживаних на Волині слів.
Русско-новоеврейский словарь. М. Лифшиц.
Російсько-новожидівський словник. М. Лифшиц. 1986. Житомир, типографія И.М. Бакста.
Talmud
Talmud