Пустошкін Василь

Ковель - Кормей-ан-Паризі

Пустошкін Василь

23 лютого 1897 - Пустошкін Василь Вікторович
Poustochkine B. народився в Ковелі Волинської губерні.
- навчався в Московському кадетському корпусі.
1910 - відвідував заняття в Строгановськом училищі у І. Н. Павлова і В. Д. Фалілеєва.
1914 - був призваний в армію, але незабаром звільнений від служби за юного віку.
1918 - проживав у Києві, брав участь у міській виставці.
1919 - 1920 - воював у загоні білого отамана С. Н. Булак-Балаховича в Білорусії і Польщі.
1921 - виїхав за контрактом до Франції для роботи на шахтах, влаштувався в Парижі. Працював помічником у майстерні скульптора А. Н. Блазіс.
1922 - виконав серію гравюр на дереві і брав участь у виставці, організованій у кафе «Le Parnasse».
1924 - виставлявся в салоні Товариства французьких художників.
1926 - вступив в Союз російських художників у Франції і до групи «Шайка Монпарнаса» («Horde du Montparnasse»).
1926 - член об’єднань «Зграя Монпарнаса».
1927 - член «Дружнього угруповання художників» «Groupement amical des Artistes ».
1926 - 1930 - навчався в Російському художньо-промисловому інституті у Н. В. Глоби.
1933 - допомагав Глобі в облаштуванні іконостасів у церквах).
Співпрацював з О. Бродовічем в рекламному відділі фірми Le Trois Quartiers.
1920 - працював креслярем і гравером у столярній майстерні, був зайнятий у зйомці фільму режисера Н. Рудакова на кіностудії «Альбатрос», співпрацював з А. Бродовичем в рекламному відділі торговельної фірми «Les Trois Quartiers», виконував шрифти для реклами магазину «Horizons de France». У роки економічної кризи отримував допомогу з безробіття.
Роботи експонувалися в Москві на виставках: «Гравюра СРСР за 10 років» (1927), «Кольорова ксилографія, її прийоми і можливості» (1929), «Виставка гравюр і малюнків Івана Павлова та його учнів» (1929).
З 1931 писав мініатюрні пейзажі для продажу на вулицях (спочатку - за підписом: «EFO», потім під своїм ім'ям). Брав участь у групових виставках: «Група десяти » (1931), «Ярмарок халтури» (1932) і «Салон на пленері» (1932), Виставці картин художників Монмартра і Монпарнаса в Галереї «34» на Єлисейських Полях (1933).
1933 - 1945 жив у Нейі під Парижем у журналістки Ж. Робен - Герцог.
1935 - за пропозицією художника Д. В. Мерінова почав створювати малюнки для тканин. У роки війни розписував за трафаретами хустки і шарфи для продажу солдатам. У червні 1943 провів виставку в магазині тканин «Corot», в 1944 виставлявся в Зимовому салоні і в Музеї сучасного мистецтва міста Парижа.
У післявоєнні роки продовжував займатися розписом тканин, поки технічний прогрес не знищив попит. У 1960-ті писав паризькі і російські пейзажі, продавав їх на тротуарі в Латинському кварталі. У 1970 оселився в старечому будинку Земгора в Кормей-ан-Парізі. Писав картини і часто їздив до Парижа для їх продажу.
До кінця днів залишався російським біженцем з нансенівські паспортом.
16 травня 1974 - помер у лікарні Аржантея, похований у Кормей-ан-Паризі на місцевому кладовищі.
2002 - великий розпродаж робіт художника відбувся на аукціоні Друо.
У 2009/2010 меморіальна виставка пройшла у Варшаві

Художники русского зарубежья 1917-1939 Санкт-Петербург Издательство «Нотабене» 1999 биографический словарь

ПУСТОШКИН Василий Викторович

23.02.1897 (Ковель Волынской губ.) - 16.05.1974 (госпиталь Аржантей. близ Парижа).

Живописец.

Учился в кадетском корпусе в Москве. Посещал занятия в Строгановском училище

у И. Н. Павлова и В. Д. Фалилеева. В 1914 был призван в армию, но вскоре освобожден

от службы из-за юного возраста. В 1918 попал в Киев, участвовал в городской выставке.

В 1919 - 20 воевал в отряде С. Н. Булак-Балаховича в Белоруссии и Польше.

В январе 1921 выехал по контракту во Францию для работы на шахтах, в октябре

1921 устроился в Париже. Работал помощником в мастерской скульптора

А. Н. Блазиса.

478

В 1922 исполнил серию гравюр на дереве и участвовал в выставке, организованной

в кафе «Le Pamasse» Обществом художников и скульпторов. В 1924 выставлялся

в салоне Общества французских художников. Был членом Союза русских художников

во Франции, в 1926 вступил в Общество русских художников во Франции и

в группу «Шайка Монпарнаса» («Horde du Montparnasse»), в 1927 - в «Дружескую

группировку художников» («Groupement amical des Artistes»). Участвовал в групповых

выставках.

В конце 1920-х работал чертежником и гравером в столярной мастерской, был

занят в съемке фильма режиссера Н. Рудакова на киностудии «Альбатрос», сотрудничал

с А. Бродовичем в рекламном отделе торговой фирмы «Les Trois Quartiers»,

исполнял шрифты для рекламы магазина «Horizons de France». В годы экономического

кризиса получал пособие по безработице. Его работы экспонировались в Москве на выставках: «Гравюра СССР за 10 лет» (1927), «Цветная ксилография, ее приемы и

возможности» (1929), «Выставка гравюр и рисунков Ивана Павлова и его учеников» (1929).

С 1931 писал миниатюрные пейзажи для продажи на улицах (первоначально -

за подписью: «EFO», затем под своим именем). Участвовал в групповых выставках:

«Группа десяти» (1931), «Ярмарка халтуры» (1932) и «Салон на пленэре» (1932). В 1933 помогал Н. В. Глобе в обустройстве иконостасов в церквях.

В 1933 - 45 жил в Нейи под Парижем у журналистки Ж. Робен-Герцог. В 1935 по

предложению художника Д. В. Меринова начал создавать рисунки для тканей. В годы

войны расписывал по трафаретам платки и шарфы для продажи солдатам. В июне

1943 провел выставку в магазине тканей «Corot», в 1944 выставлялся в Зимнем салоне в Музее современного искусства города Парижа.

В послевоенные годы продолжал заниматься росписью тканей, пока технический прогресс не уничтожил спрос. В 1960-е писал парижские и русские пейзажи, продавал

их на тротуаре в Латинском квартале. В 1970 поселился в старческом доме Земгора.

Писал картины и часто ездил в Париж для их продажи. До конца дней оставался русским беженцем с нансеновским паспортом.

Art, exil et vieillissement: L’ocuvre ct la vie du peintre Basile Poustochkine. Memoire presente en vue de l’obtention de la capacity en Gerontologie par A. Hippeau. Faculte de Medecine de Rennes. 1990 - 1991