Альбом містить більше 30 зображень різних волинських місцевостей дубенського та кременецького повітів. Припускають, що альбом виданий у тиражі 3 - 4 штуки.

Автор альбому літографій австрійський художник Heinrich (Henryk) Peyer. Датується на першу половину 1860-х років. Детальну характеристику об'єктів та їхнього сучасного стану див.: Ричков П. "Альбом краєвидів Волині" Генрика Пейера як джерело архітектурної історіографії // Архітектурна спадщина Волині. Збірник наукових праць. Вип.4. - Рівне, 2014. - С.48 - 63

"Альбом краєвидів Волині" літографії 1850-1860 рр

Різне