Петрук Роман

Луцьк - Київ

Петрук Роман

Народився 14 жовтня 1991 р., м. Луцьк.
У 2015 р. з відзнакою закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, здобув ступінь магістра за спеціальністю «Образотворче мистецтво», здобув кваліфікацію художник-живописець-монументаліст, дослідник, викладач. Керівник – дійсний член (академік) НАМ України, народний художник України, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка (1988), професор Микола Андрійович Стороженко.
У 2018 р. закінчив асистентуру-стажування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «Образотворче мистецтво». Керівник – заслужений діяч мистецтв України, професор Олександр Петрович Цугорка.
Вчене звання доцента кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва (2021).
Заслужений діяч мистецтв України (2019).
Лауреат премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – Міста-героя Києва в номінації «Творчі досягнення» (2019).
Грамота Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (2018).
Диплом І ступеня Другої всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Міжнародний фонд Національної академії мистецтв України (2017).
Лауреат премії імені М. Г. Дерегуса в галузі образотворчого мистецтва (2016).
Медаль «Трудова слава» ІІ ступеня № 528 Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» (2016).
Член Національної спілки художників України (з 2015).
Лауреат премії імені В. Зарецького (2012, 2014).
Лауреат премії ім. К. Єлеви (2014).
Лауреат премії ім. В. Пузиркова (2013).
Диплом І ступеня Чотирнадцятого обласного конкурсу на кращу писанку «Волинська писанка третього тисячоліття» (2008).
Почесна грамота управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації (2008).
«Людина року» Волинського краю (2008).
Подяка Луцького міського голови (2008).
Подяка управління культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації (2007).
Роман Петрук – майстер глибокопсихологічної художньої передачі людського образу у фарбах. Віртуозно поєднує класичну школу рисунка й живопису із експресивно-символічною манерою візуалізації образів.
Працює в галузі живопису, графіки, монументально-декоративного та сакрального мистецтва, писанкарства.
Автор понад 1000 творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, більше 300 з яких увійшли до альбому-монографії «Полотно душі», виданого у 2020 році (Роман Петрук. Полотно душі: Альбом-монографія / Упоряд. Р. Петрук. – Нью-Йорк: Алмаз, 2020. – 624 с.: іл.)
Організував та провів більше 10 персональних виставок. Учасник понад 70 всеукраїнських і міжнародних виставок та пленерів, неодноразово працював у складі журі конкурсів з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Експерт Експертних рад Українського культурного фонду (2020, 2021, 2022).
Твори зберігаються в музейних та приватних колекціях України, за кордоном

Монографії, публікації

Монографії:

1) Роман Петрук. Полотно душі : альбом-монографія / упоряд. Р. Петрук. – Нью-Йорк : Алмаз, 2020. – 624 с. : іл.

2) Михайлова Р. Д., Петрук Р. І. Майстерня живопису та храмової культури: іконописний ряд Великодмитровицької церкви на Київщині : монографія. – Київ : КНУТД, 2021. – 152 с. : іл.

Публікації в наукових фахових виданнях (категорія «Б»):

Михайлова Р. Д., Петрук Р. І. Ікона як предмет житлового інтер’єру. Art & Design. 2020. № 2. С. 83–91.

Петрук Р. І. Творча й педагогічна іпостасі професора В. І. Баринової-Кулеби. Актуальні питання гуманітарних наук : мiжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 34. Т. 4. С. 10–19.

Петрук Р. І. Твори Миколи Стороженка початку ХХІ століття. Knowledge, Education, Law, Management. 2020. № 8 (36), vol. 2. P. 33–39.

Петрук Р. І. Останній твір Миколи Стороженка. Актуальні питання гуманітарних наук : мiжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 35. Т. 4. С. 79–90.

Петрук Р. І. Роль Сергія Григор’єва і Тетяни Яблонської у творчому становленні Миколи Стороженка. Актуальні питання гуманітарних наук : мiжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 36. Т. 2. С. 80–88.

Петрук Р. І. Пасторальні мотиви у творчості Віри Баринової-Кулеби. Актуальні питання гуманітарних наук : мiжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич, 2021 Вип. 37. Т. 3. С. 27–34.

Публікації:

1) Петрук Р. І. Баринова-Кулеба Віра Іванівна. Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Баринова-Кулеба, Віра Іванівна (дата звернення: 17.01.2022).

2) Петрук Р. Наш Пелікан. Образотворче мистецтво. 2017. № 4. С. 40–41.

3) Петрук Р. Освячений духом животворящим. Образотворче мистецтво. 2015. № 1. С. 172–175.

Публікації матеріалів конференцій:

1) Петрук Р. І. Школа Миколи Стороженка в контексті НАОМА. Майстерня живопису і храмової культури в НАОМА. П’яті Платонівські читання : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ : НАОМА, 2017. С. 89–90.

2) Петрук Р. І. Етапи ведення роботи в екстер’єрі купола храму Святого Іоана Богослова, що у с. Великі Дмитровичі, Київської області під керівництвом професора Миколи Стороженка. Микола Стороженко – художник, педагог, людина : зб. тез доп. наук.-практ. конф., Київ, 08 листоп. 2018 р. Київ, 2018. С. 19–20.

3) Петрук Р. І. Микола Стороженко «Наш Пелікан» – останній твір видатного художника і педагога. Шості Платонівські читання : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ : НАОМА, 2018. С. 126.

4) Петрук Р. І. Виставка творів Ади Рибачук і Володимира Мельниченка «Бронзові образи в просторі Світу» в Палаці дітей та юнацтва міста Києва в червні-вересні 2019 року. Сьомі Платонівські читання : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ : НАОМА, 2019. С. 133–134.

5) Петрук Р. І. Персоналії – актуальна тема у дослідженнях культури, мистецтва, науки. Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культорології : тези доп. ІІ Міжнар. наук. конф. Київ : ІПСМ НАМУ, 2020. С. 110–111. URL: http://mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2020 - 12/Tesy-metodology_final.pdf (дата звернення: 17.01.2022).

6) Петрук Р. І. Творча особистість професора Віри Іванівни Баринової-Кулеби. Восьмі Платонівські читання : тези доп. Міжнар. наук. конф. Київ : НАОМА, 2020. С. 131–132.

7) Петрук Р. І. Луцька дитяча художня школа як заклад початкової мистецької освіти. Тенденції розвитку початкової мистецької освіти в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. Київ : НАМУ, 2020. С. 31–32. URL: https://academia.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.pdf (дата звернення: 17.01.2022).

8) Петрук Р. І. «Передчуття Голгофи» Миколи Стороженка. International scientific and practical conference “Cultural studies and development prospects”, Nov. 27–28. Venice, 2020. P. 223–226.

9) Петрук Р. І. Музика Мирослава Скорика як складова виставкового проєкту «Іван Марчук: секрети геніальності». Трансформація музичної освіти і культури: традиція і сучасність : матеріали Міжнар. наук.-творчої інтернет-конф., Одеса, 03–05 трав. 2021 р. Одеса : Астропринт, 2021. С. 150.

10) Петрук Р. І. Писанкарство в мистецькій освіті. Декоративно-прикладне мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: сучасний досвід і перспективи : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 18–19 берез. 2021 р. Одеса : Астропринт, 2021. С. 52–54.

11) Петрук Р. І. Пленери Миколи Стороженка на цілинних землях Алтаю і Казахстану. Збереження і розвиток традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса 04–05 лют. 2021 р. Одеса : Астропринт, 2021. C. 75–76.

12) Петрук Р. І. Полістилізм у творчості Миколи Стороженка. Історичні та актуальні аспекти методології професійної мистецької освіти в Україні: до 75-річчя з часу заснування Львівської національної академії мистецтв : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ / упоряд. Р. Яців, Н. Бенях. Львів : ЛНАМ, 2021. С. 127–128.

13) Петрук Р. І. Анімалістичні образи в творчості Віри Баринової-Кулеби. International scientific and practical conference “Cultural studies and art: European development direction”: conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. P. 153–156.

На педагогічній роботі в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука з 2018 року