Перетяткович Мар'ян

Усичі - Київ

Перетяткович Мар'ян

23 серпня 1872 народився в селі Усичі колишньої Торчинської волості Волинської губернії і був охрещений в Торчинському костелі.
1883 - 1890 - навчався в Рівненському училищі
1890 - поступив на військову службу.
1896 - вийшов у запас в чині козачого сотника.
1896 - вступає в Інститут цивільних інженерів.
1901 - закінчив Інститут цивільних інженерів.
1901 - 1906 - продовжив навчання у Вищому художньому училищі Імператорської Академії мистецтв (ІАХ). Дипломна робота «Зал для народних зборів" була виконана в майстерні професора Л. Н. Бенуа.
1907 - М. М. Перетяткович був посланий пенсіонером ІАХ для завершення навчання до Італії та Франції. На думку мистецтвознавця М. В. Нащокін, під час поїздки на формування творчого стилю М. М. Перетяткович вплинули майстри фінського модерну Л. Сонк і Е. Саарінен.
Після повернення з закордону працював помічником архітекторів Г. В. Барановського , І. І. Рерберга , П. Ю. Сюзора . Багато проектів здійснив у співавторстві з М. С. Лялевич.
1913 - удостоївся звання академіка архітектури. На думку Є. А. Борисової, визначальним у творчості Перетяткович було тяжіння до підкресленої монументальності будівель.
Обширну архітектурну практику поєднував з викладацькою діяльністю.
1904 - 1910 - М. М. Перетяткович служив викладачем Технологічного інституту, Вищих Жіночих Політехнічний курсів. Читав курс лекцій у Вищому художньому училищі Імператорської Академії мистецтв.
1910 - 1912 - брав участь у складанні «Проекту перетворення Санкт -Петербурга» під керівництвом архітекторів Ф. Е. Єнакієвого і Л. Н. Бенуа.
Крім проектної та викладацької діяльності, М. М. Перетяткович складався членом таких громадських організацій, як Імператорська Санкт- Петербурзьке Товариство архітекторів, Товариство архітекторів-художників, Рада Музею Старого Петербурга, працював у Комісії з вивчення та опису пам'яток Старого Петербурга, у редакційній раді журналу «Зодчий».
22 травня 1916 помер в Києві

Література

Гуртовий Г.О. Зодчий – академік з Волині / Г. О. Гуртовий // Тези доповідей та повідомлень V Волинської історико-краєзнавчої конференції [Минуле і сучасне Волині. Історичні постаті краю], (Луцьк 11 - 13 жовтня 1991 р.). – Луцьк, 1991. – С.127 - 128.

Гуртовий Г. Зодчий – академік з Волині / Г. Гуртовий // Радянська Волинь. – 1988. – 2 серпня. – С.4.

Кириков Б. Палаццо на Невском / Б. Кириков // Строительный рабочий. – 1972. – № 36. – С.11.

Космачевский Г. М. М. Перетяткович (Некролог) / Г. Космачевский // Новое время. – 1916. – 24 мая