Перебийніс Василь

Маляр сценограф. Українські митці у світі. АПРІОРІ. Львів 2013

Народився у 1896 р. у селі Малі Позирки на Волині. Василь Перебийніс мистецьку освіту здобував спочатку у Київській мистецькій школі, а потім у Петербурзькій та Краківській (1921-1926) академіях мистецтв. В цей час у Краківській академії вчилося багато львів’ян, тому про мистецьке середовище Львова В. Перебийніс мав достатню інформацію. Його вчителями були Яроцький, Данькевич, Вейс. Після закінчення навчання у Кракові В. Перебийніс, як і багато його колег, подався у Париж. Цьому сприяло відкриття у 1925р. філії Краківської академії мистецтв у Парижі, яка відіграла велику роль у поширенні впливу авангардного мистецтва у інших країнах.

В Парижі він перепробував усі стилі і течії - від класицизму і реалізму через кубізм і сюрреалізм - аж до власної мистецької мови, все таки наближеної до реалізму. У 1942 р. опинився в Німеччині. Не беручи участі у виставках, Василь Перебийніс як член УСОМ допомагав своїми порадами молодим митцям. Будучи знайомим із французькими митцями, В. Перебийніс допоміг організувати в Німеччині дві українсько-французькі виставки. Згодом митець переїхав до Парижа, а звідти до Лондона, де працював творчо майже 20 років. Василь Перебийніс, «справжній парижанин», як про нього відгукувалася мистецька критика, митець виняткової культури, що виробив свою оригінальну мистецьку мову, перетравивши кілька історичних стилів, зокрема класицизм і реалізм, конструктивізм і кубізм. Він автор краєвидів і символістичних композицій, в 1925-1939 рр. робив рисунки на українські історичні теми. На терені Парижа він особливо проявив себе театральними декораціями й проектами костюмів.

З переїздом до Лондона після Другої світової війни малярством майже не займався, здебільшого писав портрети та уявні волинські краєвиди, лондонський період його творчості виявився слабшим від попереднього паризького. Після смерті митця дружина передала частину його картин радянському посольству з проханням передати картини українським музеям, але вони не дійшли до музеїв, а ті, що зберігалися у Львівському Національному музеї — 256 творів, були знищені у 1952 р., і там є лише кілька фотографій з робіт Василя Перебийноса.

Помер Василь Перебийніс у 1966 р. у Лондоні.

 Література:

Посацька Д. Василь Перебийніс — український митець з Парижа. / Галицька брама. - № 7-8 (199-200]. - Львів, 2011.