Ядчук-Богомазова Тетяна

Луцьк

Ядчук-Богомазова Тетяна

1961 21.06 - народилась в с. Бобли, Турійського району, Волинської області.
- певний час сімя проживала у Володимир Волинську.
- закінчила Львівське училище прикладного мистецтва ім.І. Труша.
1980 - 1989 - Ядчук-Богомазова Тетяна працювала художником-дисенатором Луцького шовкового комбінату з перервою на навчання.
1982 - 1987 - навчалась в Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва(відділ
художнього текстилю), викладачі Ігор Боднар, Олег Мінько, Наталя Дяченко-Забашта, Таміла
Печенюк.
1989 - 2006 - працювала в Волинських художньо-виробничих майстернях Художнього Фонду України (Художньо-виробничий комбінат) до ліквідації підприємства.
2005 - викладач Луцької художньої школи.
1990 - член НСХУ.
2021 - заслужений художник України.
1988 - Ядчук-Богомазова Т. С. постійний учасник обласних, республіканських, міжнародних виставок, Арт-проектів. Створила понад 500 сюжетних гобеленів, батиків, більшість яких експонувалися на виставках.
Персональні виставки проходили в Києві, Львові, Луцьку, Ковелі, Вроцлаві, Острові Велькопольському.
Художник працює в різних текстильних техніках:
Гобелен: «Біла птаха» (210 х 115) 2006 р.в., «Арка в небо» (170 х 120) 2005 р.в., «Риби» (170 х 110) 2004 р.в., «Відзеркалення» (240 х 115) 2007 р.в., Аплікація «Зимова графіка» (аплікація, шиття) (диптих) (200 х 150) 2009 р.в., «Переживання простору» (180 х 120) 2013 р.в., «Вікно І» (110 х 110) 2013 р.в., «Вікно ІІ» (110 х 110) 2013 р.в., «Вічність» (150 х 90) 2015 р.в., «Прагнення вгору» (150 х 90) 2016 р.в., «Відлуння віків І» (138 х 130) 1998 р.в., «Відлуння віків ІІ» (138 х 130) 1998 р.в., «Подих землі» (200 х 150) 1999 р.в., «Дороги» (220 х 180) 1996 р.в.
Міні – гобелен: «Структурність часу» (20 х 20) 2010 р.в., «Нова планета» (30 х 30) 2008 р.в.
Батік: «Присв’ята вдовам та матерям» (180 х 150) 2019 р.в., «Срібні тумани» (138 х 130) 2017 р.в., «Світи» (диптих) (197х154) 2016 р.в., «Рівнодення» (168 х 87) 2013 р.в., «Летавиця» (180 х 95) 2010 р.в., «Двоє» (диптих) (160 х 150) 2018 р.в., «Фініст» (200 х 150) 2015р.в., «Вертикалі та горизонталі» (диптих) (270 х 100) 2018 р.в., «Аrt fabric» (cемантика знаків і символів) 2016 р.в., «Знаки в просторі і часі» (диптих) (195 х 105) 2017 р.в., «Відображення» (диптих) (185х 85) 2014 р.в., «Пробудження» (диптих) (190 х 140) 2019 р.в., «Ріка життя» (183 х 110) 2018 р.в., «Пейзаж в урбаністичному середовищі» (диптих) (142 х 132) 2015 р.в
Художник виконала ряд творів для громадських інтер’єрів серед них "Герби Волині і Луцька" гобелен, Історико – культурний заповідник; "Арка в небо" «Імпульс» гобелен; Приладобудівний завод; «Літо» Батик, Млинівський державний технолого-економічний коледж; «Весна» гобелен Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.
Неодноразово нагороджувалася почесними грамотами обласного управління культури, дирекцій художніх виставок. Дипломант Всеукраїнського трієнале текстилю «За кращий батик» 2007, Київ; «За кращий гобелен» 2004, Київ; Дипломант міжнародної мистецької виставки «Львівський осінній салон» 2011, 2013; Дипломант міжнародної виставки міні-гобелену 2019, Івано-Франківськ. Про її яскравий, самобутній талант розповідається у монографіях та каталогах: Експресія несподіваних емоцій: журнал Образотворче мистецтво №2, Київ: 2004. 40 - 41 с; Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен: Альбом-каталог – Київ : ЗАТ Атлант. ЮЕмСі, 2002. - 288 - 289 с.; Сучасне декоративне мистецтво України: Атлант. ЮЕмСі, 2004. 19 с; Художній текстиль. Львівська школа: Львів: Поллі, 1998. 111 с; Артанія. Київ : 1997. – 143 с; Перша Всеукраїнська трієнале художнього текстилю. [каталог]. Київ : НСХУ, 2007. 34 с.; Від землі до сонця: Друга Всеукраїнська виставка сучасного декоративно-ужиткового мистецтва. [Чернівці : 2017] 106 с

Т.Ядчук-Богомазова

“…Т.Ядчук-Богомазова належить до тих митців, що постійно шукають нових художніх і технічних засобів для реалізації своїх творчих задумів. Свідченням цього є твори, яким притаманне різноманіття змістово-пластичних рішень. Важливу роль у формуванні творчої особистості пані Тетяни відіграло навчання у ЛДКДУМ ім. І.Труша та ЛНАМ, де особлива увага надавалася вивченню і творчому переосмисленню багатої спадщини народного мистецтва. Традиційний досвід художниця вдало поєднує з сучасними тенденціями. Результатом такої взаємодії є низка оригінальних текстильних творів, що вирізняються багатством засобів художньої виразності. Особливості мистецької мови Т.Ядчук-Богомазової виявляються у індивідуальному підході, метафоричному, багатоманітному трактуванні та сміливій інтерпретації народних орнаментів, писанкових мотивів, стилізації зображення людських постатей, рослин, птахів, тварин. При виконанні творів на релігійну тему авторка теж надає перевагу вільному трактуванню образів. До асоціативної мови узагальнень пані Тетяна звертається і в роботах абстрактного спрямування, в композиціях яких вона часто зображує змістовні знаки-символи.

Важливу увагу мисткиня звертає на розкриття декоративних якостей матеріалу, використовуючи широкі можливості текстильного мистецтва - техніку гарячого та холодного батіку, поєднання різноманітних ткацьких переплетень. Художниця сміливо оперує кольором, застосовуючи вдалі ефекти кольорових сполучень, а відповідно знайдена зображально-декоративна мова надає художнім творам гармонійності та цілісності. Твори Т.Ядчук-Богомазової свідчать про оригінальність творчого мислення авторки та своєрідне бачення навколишнього світу...”

Ольга Луковська,
кандидат мистецтвознавства.
Львів 2012

Література:

Каталог виставок ВОНСХУ 2007 : каталог. – Луцьк : Медіа,

2008. – С. 21.

Про Т. С. Ядчук-Богомазову – с. 2, 5, 7, 10, 12, 18, 20.

Каталог виставок ВОНСХУ 2008 : каталог. – Луцьк : Медіа,

2008. – С. 21.

Про Т. С. Ядчук-Богомазову – с. 1, 3, 4, 12, 15, 17.

***

Волинія. Terra : книга-фантазія, книга-спогад / ідея О. Дишка.

– Луцьк : Куля, 2012. – 89 с.

Про Т. С. Ядчук-Богомазову – с. 10.

Волинь / Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. наук. т-во геральдики і

вексилології ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Поліграфкнига,

2006. – 318 с.

Про Т. С. Ядчук-Богомазову – с. 254.

Мистецтво України 1991–2003 : альбом / упоряд. Т. Придатко,

З. Чегусова. – Київ : Мистецтво, 2003. – 416 с.

Про Т. Ядчук-Богомазову – див. Іменний покажчик.

Художній текстиль / упоряд. Т. Печенюк ; пер. на англ. І. Муращик. – Львів : Поллі, 1998. – С. 159.

Про Т. Ядчук-Богомазову – с. 110–111.

Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця XX століття

: 200 імен : альбом-каталог / З. Чегусова. – Київ : Атлнт ЮЕмСІ,

2002. – 511 с.

Про Т. Ядчук-Богомазову – с. 288.

Головей В. Спроба інтерпретації / В. Головей // Луцьк. замок. –

125

2021 Календар знаменних і пам’ятних дат Волині

1996. – 24 серп. – С. 4.

Гуменюк Н. Арка в небо, виткане з уяви / Н. Гуменюк // Віче. –

1999. – 16 груд.

Данилюк В. Новий імідж «Нової Волині» / В. Данилюк // Віче.

– 1998. – 12 лют.

Занюк Л. На її роботах нагороджуються сонце і вітер

/ Л. Занюк // Волинь-нова. – 2017. – 23 верес. – С. 13.

Мартинюк Н. Спілкування з митцями за кавою / Н. Мартинюк

// Волинь-нова. – 2006. – 20 лип. – С. 7.

Мартинюк Н. «Художник – це тричі мислитель…»

/ Н. Мартинюк // Луцьк. замок. – 2006. – 15 черв. – С. 3.

Навроцька З. Причетність до таїни / З. Навроцька // Віче. –

1996. – 12 верес. – С. 5.

Сарапін Г. Мистецтво, що будить думку / Г. Сарапін // Волиньнова. – 2011. – 23 черв. – С. 10.

Троневич П. Відлуння вічності: цими днями в худож. салоні

відкрито виставку творів Т. Ядчук-Богомазової / П. Троневич //

Волинь. – 1996. – 19 верес. – С. 2.

Троневич П. Познайомтесь: художниця Тетяна ЯдчукБогомазова / П. Троневич // Бізнес-аналіз. – 1996. – № 34. – С. 32.

Філатенко А. Чарівний світ художниці / А. Філатенко // Волинь.

– 2000. – 18 січ. – C. 4.

* * *

Левицька Т. 21 червня 50 років від дня народження

Т. С. Ядчук-Богомазової (1961) – української художниці //

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік / Упр.

культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин.

ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С.

Ксендзук. – Луцьк, 2010. – С. 66–68.

Ядчук-Богомазова // Волинські художники : Нац. спілка

худож. України : [буклет]. – Луцьк, 2006