Андрійчина Многогрішний

Перша половина XVI ст. - художник-мініатюрист. Твори волинського мініатюриста Андрійчини належать до найвищих досягнень вітчизняної культури доби пізнього середньовіччя. До того ж це поки що єдине в історії українського рукописного мистецтва відоме нам ім'я художника, пов'язане з конкретними пам'ятками.
- заставки і мініатюра-портрет Григорія Двоєслова. Служебник з колекції Державного історичного музею в Москві.
1575 - Євангеліє (Евангеліє тетр) чотири мініатюри евангелістів. Новгородський історико-архітектурний музей-заповідник.
- автор мініатюр вклейки до Холмського Євангелія ХІІІ ст. Російська державна історична бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна, Санкт-Петербург.
Про себе митець згадував дуже скромно: "Марал (або "мазал") Андрейчина многогрешний". Це зовсім не відповідає рівню майстерності його праць, які відрізняють не тільки чудова кольорова гамма й ренесансна відточеність постатей, а й чимало новаторських рис: моделювання форми за допомогою світлотіні, елементи лінійної перспективи, перехід від умовно-схематичної манери письма до реалістичної манери, побудованої на візуальних враженнях художника

Література

Міляєва Л. С. Майстер XVI ст. Андрійчина / ж. «Українське мистецтво». 1971, в. 5; Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. Т. 1. К., 1995, с. 60